1. Слаўце Госпада; заклікайце імя Ягонае; абвяшчайце ў народах дзеі Ягоныя.
 2. Сьпявайце Яму і грайце Яму; раскажэце пра ўсе цуды Ягоныя.
 3. Хвалецеся імем Ягоным сьвятым; хай цешыцца сэрца ў тых, хто шукае Госпада.
 4. Шукайце Госпада і сілы Ягонай, шукайце аблічча Ягонага заўсёды.
 5. Згадвайце цуды Ягоныя, якія ўчыніў, азнакі Ягоныя і суд вуснаў Ягоных,
 6. вы, семя Абрагамавае, рабы Ягоныя, сыны Якава, выбранцы Ягоныя.
 7. Ён Гасподзь Бог наш; па ўсёй зямлі суды Ягоныя.
 8. Вечна Ён памятае Свой запавет, слова, якое запавядаў тысячам родаў,
 9. якое запавядаў Абрагаму, і клятву сваю Ісааку,
 10. і паставіў тое Якаву законам, і Ізраілю запаветам вечным,
 11. кажучы: табе дам зямлю Ханаанскую як часьціну спадчыны вашай.
 12. Калі іх было яшчэ лікам мала, вельмі мала, і былі яны прыхадні ў ёй,
 13. і пераходзілі ад народу да народу, з царства да іншага племя,
 14. нікому не дазваляў крыўдзіць іх, і за іх цароў дакараў:
 15. «не дакранайцеся да памазанцаў Маіх, і прарокам Маім не рабеце зла».
 16. І наклікаў голад на зямлю; кожнае хлебнае сьцябло паламаў.
 17. Паслаў перад імі чалавека: у рабы быў прададзены Язэп.
 18. Скавалі аковамі ногі яму, у жалеза ўвайшла душа ягоная,
 19. пакуль спраўдзілася слова Ягонае: слова Гасподняе выпрабавала яго.
 20. Паслаў цар, і разьвязалі яго; уладар народаў, і вызваліў яго.
 21. Паставіў яго гаспадаром над домам сваім і ўпраўцам над усім валоданьнем сваім,
 22. каб ён настаўляў валадароў ягоных паводле сваёй душы і старэйшын ягоных вучыў мудрасьці.
 23. Тады прыйшоў Ізраіль у Егіпет, і перасяліўся Якаў у зямлю Хамаву,
 24. і вельмі размножыў Бог народ Свой, і зрабіў яго мацнейшым за ворагаў ягоных.
 25. Абудзіў у сэрцы іхнім нянавісьць супроць народу Ягонага і хітрасьць супроць рабоў Ягоных.
 26. Паслаў Майсея, раба Свайго, Аарона, якога абраў.
 27. Яны паказалі сярод іх слова азнакаў Ягоных і дзівосы Ягоныя ў зямлі Хамавай.
 28. Паслаў цемру, і зрабіў морак, і не зрабілі супору слову Ягонаму.
 29. Ператварыў іхнюю ваду ў кроў, і замарыў рыбу іхнюю.
 30. Зямля іхняя ўрадзіла шмат жаб нават у спальні цароў іхніх.
 31. Ён сказаў, і прыйшлі розныя насякомыя, воды ва ўсе іхнія межы.
 32. Замест дажджу паслаў на іх град, вагонь пякучы на зямлю іхнюю.
 33. І пабіў вінаград іхні і смакоўніцы іхнія, і паваліў дрэвы ў межах іхніх.
 34. Сказаў, і прыйшла саранча, і безьліч вусеняў;
 35. і паелі ўсю траву на зямлі іхняй, і паелі плады на палях іхніх.
 36. І забіў кожнага першынца ў зямлі іхняй, пачаткі ўсёй сілы іхняй.
 37. І вывеў іх з срэбрам і золатам, і ня было ў іхніх плямёнах хворага.
 38. Узрадаваўся Егіпет выхаду іхняму; бо страх ад іх напаў на яго.
 39. Прасьцёр ім хмару як заслону і вагонь, каб сьвяціў ім ноччу.
 40. Прасілі, і Ён паслаў перапёлак, і хлебам нябесным карміў іх.
 41. Раскалоў камень, і пацяклі воды, пацяклі ракою па мясьцінах сухіх,
 42. бо ўзгадаў Ён сьвятое слова Сваё да Абрагама, раба Свайго,
 43. і вывеў народ Свой у радасьці, выбранцаў Сваіх у весялосьці:
 44. і даў ім землі народаў, і перанялі яны працу людзкую,
 45. каб трымаліся пастановаў Ягоных і законы Ягоныя захоўвалі. Алілуя!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/19/105/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.