1. Кіроўцу хору. Сыноў Карэевых. Псальма.
 2. Госпадзе! Ты ўмілажаліўся зь зямлі Тваёй, вярнуў палон Якаваў;
 3. беззаконьне народу Твайго дараваў, усе грахі ягоныя пакрыў,
 4. гнеў Твой увесь суняў, адвярнуў лютасьць гневу Твайго.
 5. Узнаві нас, Божа ратунку нашага, і спыні абуранасьць Тваю намі.
 6. Няўжо вечна будзеш гневацца на нас, і пашырыш Твой гнеў з роду ў род?
 7. Няўжо зноў не ажывіш нас, каб народ Твой зарадаваўся Табе?
 8. Пакажы нам, Госпадзе, ласку Тваю, і даруй нам выратаваньне Тваё.
 9. Паслухаю, што скажа Гасподзь Бог. Ён скажа мір народу Свайму і выбранцам Сваім; і няхай не ўпадуць яны зноў у неразважлівасьць.
 10. Сапраўды, выратаваньне Ягонае блізкае тым, хто баіцца Яго, каб слава Ягоная жыла ў нашай зямлі.
 11. Вернасьць і мілата сустрэнуцца, справядлівасьць і мір пацалуюцца;
 12. зь зямлі вернасьць вырасьце, а справядлівасьць прыхіліцца зь неба;
 13. і Гасподзь дабрадзенства ўдзеліць, і ўродзіць зямля наша плод свой;
 14. прад Ім справядлівасьць пойдзе, і дарогу нам вызначыць крокам Ягоным.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/19/85/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.