1. Алілуя. Хвалеце імя Гасподняе, хвалеце, рабы Гасподнія,
 2. усе, хто стаіць у доме Гасподнім, у дварах Бога нашага.
 3. Хвалеце Госпада, бо Гасподзь добры; сьпявайце імю Ягонаму, бо гэта соладка,
 4. бо Гасподзь абраў сабе Якава, Ізраіля ўласнасьцю Сваёю.
 5. Я ўведаў, што Гасподзь вялікі, і Гасподзь наш вышэйшы за ўсіх багоў.
 6. Гасподзь творыць усё, што хоча, на нябёсах і на зямлі, на морах і ва ўсіх прадоньнях;
 7. узводзіць хмары ад краю зямлі, творыць маланкі пры дажджы, выводзіць вецер са сховішчаў Сваіх.
 8. Ён пабіў першынцаў Егіпта, ад чалавека да быдла,
 9. паслаў азнакі і цуды сярод цябе, Егіпце, на фараона і на ўсіх рабоў ягоных,
 10. пабіў народы многія, і вынішчыў цароў моцных:
 11. Сігона, цара Амарэйскага, і Ога, цара Васанскага, і ўсе царствы Ханаанскія;
 12. і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.
 13. Госпадзе! імя Тваё навечна; Госпадзе! памяць пра Цябе з роду ў род.
 14. Бо Гасподзь судзіцьме народ Свой, і з рабоў Сваіх умілажаліцца.
 15. Ідалы язычнікаў — срэбра і золата, утворы рук чалавечых.
 16. Ёсьць у іх вусны, але не маўляюць, ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;
 17. ёсьць у іх вушы, але ня чуюць, і няма дыханьня ў вуснах у іх.
 18. Спадобняцца ім тыя, што робяць іх, і кожны, хто спадзяецца на іх.
 19. Доме Ізраілеў! дабраславеце Госпада. Доме Ааронаў! дабраславеце Госпада.
 20. Доме Лявія! дабраславеце Госпада. Хто баіцца Госпада, дабраславеце Госпада.
 21. Дабраславёны Гасподзь ад Сіёна, Які жыве ў Ерусаліме! Алілуя!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/bel/19/135/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.