1. Alleluja. Chwalcie imię Pańskie, chwalcie, słudzy Pańscy,
 2. wy, którzy stoicie w domu Pańskim, na dziedzińcach domu Boga naszego.
 3. Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan, śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.
 4. Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, Izraela — na wyłączną swoją własność.
 5. Wiem, że Pan jest wielki i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami.
 6. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach.
 7. Sprowadza chmury z krańców ziemi, wywołuje deszcz błyskawicami i dobywa wiatr ze swoich komór.
 8. Poraził pierworodnych w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.
 9. ‹W tobie, kraju egipski›, zdziałał znaki i cuda przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
 10. Poraził wiele narodów i zgładził królów potężnych:
 11. amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, i wszystkich królów kananejskich.
 12. A ziemię ich dał w posiadanie, w posiadanie Izraela, swojego narodu.
 13. Twe imię, Panie, trwa na wieki, Twa pamięć, Panie — z pokolenia w pokolenie.
 14. Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi i lituje się nad swymi sługami.
 15. Bożki pogańskie to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.
 16. Mają usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą.
 17. Mają uszy, ale nie słyszą; i nie ma oddechu w ich ustach.
 18. Podobni są do nich ci, którzy je robią, i każdy, co w nich ufność pokłada.
 19. Domu Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana!
 20. Domu Lewiego, błogosław Pana, wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!
 21. Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu, który mieszka w Jeruzalem! ‹Alleluja›.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/135/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.