1. Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały.
 2. Sławcie Pana na cytrze, śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.
 3. Śpiewajcie Jemu pieśń nową, pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie!
 4. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne.
 5. On miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.
 6. Przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego.
 7. On gromadzi wody morskie jak w worze: oceany umieszcza w zbiornikach.
 8. Niech cała ziemia boi się Pana i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata!
 9. Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.
 10. Pan udaremnia zamiary narodów; wniwecz obraca zamysły ludów.
 11. Zamiar Pana trwa na wieki; zamysły Jego serca — poprzez pokolenia.
 12. Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan — naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
 13. Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich.
 14. Spogląda z miejsca, gdzie przebywa, na wszystkich mieszkańców ziemi:
 15. On, który ukształtował każdemu z nich serce, On, który zważa na wszystkie ich czyny.
 16. Nie uratuje króla liczne wojsko ani wojownika nie ocali wielka siła.
 17. W koniu zwodniczy ratunek i mimo wielkiej swej siły nie umknie.
 18. Oto oczy Pana nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce,
 19. aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
 20. Dusza nasza wyczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą.
 21. W Nim przeto raduje się nasze serce, ufamy Jego świętemu imieniu.
 22. Niech nas ogarnie łaska Twoja Panie, według ufności pokładanej w Tobie!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/33/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.