1. Pieśń pochwalna. Dawida. Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
 2. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.
 3. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.
 4. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.
 5. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.
 6. I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.
 7. Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością.
 8. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
 9. Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.
 10. Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią!
 11. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę,
 12. aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.
 13. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty.
 14. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.
 15. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.
 16. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.
 17. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
 18. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.
 19. Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
 20. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych.
 21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/145/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.