1. Kierownikowi chóru. Psalm. Dawida,
 2. gdy przybył do niego prorok Natan po jego grzechu z Batszebą.
 3. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
 4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego!
 5. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
 6. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.
 7. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka.
 8. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
 9. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
 10. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył!
 11. Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia!
 12. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
 13. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
 14. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
 15. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
 16. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco: niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
 17. Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
 18. Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
 19. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
 20. Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!
 21. Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/19/51/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.