1. Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
 2. stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę «ludzie», wtedy gdy ich stworzył.
 3. Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
 4. A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
 5. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziwięćset trzydzieści. I umarł.
 6. Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
 7. A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
 8. I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
 9. Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
 10. I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
 11. Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
 12. Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
 13. A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
 14. I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
 15. Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
 16. A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
 17. Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
 18. Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
 19. A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
 20. Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
 21. Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach.
 22. Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
 23. Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.
 24. Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.
 25. Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
 26. Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
 27. Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
 28. Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.
 29. A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.
 30. Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
 31. Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
 32. A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/01/05/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020