1. Iată cartea neamurilor lui Adam. Œn ziua c‚nd a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu.
 2. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuv‚ntat, şi le-a dat numele de Ñomî, Ón ziua c‚nd au fost făcuţi.
 3. La v‚rsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui, şi i-a pus numele Set.
 4. După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
 5. Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit.
 6. La v‚rsta de o sută cinci ani, Set a născut pe Enos.
 7. După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani, şi a născut fii şi fiice.
 8. Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.
 9. La v‚rsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
 10. După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani, şi a născut fii şi fiice.
 11. Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani; apoi a murit.
 12. La v‚rsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
 13. După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
 14. Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani; apoi a murit.
 15. La v‚rsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
 16. După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice.
 17. Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.
 18. La v‚rsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh.
 19. După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
 20. Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.
 21. La v‚rsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
 22. După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani; şi a născut fii şi fiice.
 23. Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
 24. Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
 25. La v‚rsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
 26. După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut fii şi fiice.
 27. Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.
 28. La v‚rsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
 29. El i-a pus numele Noe, zic‚nd: ÑAcesta ne va m‚ng‚ia pentru osteneala şi truda m‚inilor noastre, care vin din acest păm‚nt, pe care l-a blestemat Domnul.î
 30. După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouă zeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice.
 31. Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.
 32. Noe, la v‚rsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem, Ham şi Iafet.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ron/01/05/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020