1. După aceste Ónt‚mplări, Cuv‚ntul Domnului a vorbit lui Avram Óntr-o vedenie, şi a zis: ÑAvrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău, şi răsplata ta cea foarte mare.î
 2. Avram a răspuns: ÑDoamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.î
 3. Şi Avram a zis: ÑIată că nu mi-ai dat săm‚nţă, şi slujitorul născut Ón casa mea va fi moştenitorul meu.î
 4. Atunci Cuv‚ntul Domnului i-a vorbit astfel: ÑNu el va fi moştenitorul tău, ci cel ce va ieşi din tine, acela va fi moştenitorul tău.î
 5. Şi, după ce l-a dus afară, i-a zis: ÑUită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri.î Şi i-a zis: ÑAşa va fi săm‚nţa ta.î
 6. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
 7. Domnul i-a mai zis: ÑEu sunt Domnul, care te-am scos din Ur din Haldea, ca să-ţi dau Ón stăp‚nire ţara aceasta.î
 8. Avram a răspuns: ÑDoamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăp‚ni?î
 9. Şi Domnul i-a zis: ÑIa o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea şi un pui de porumbel.î
 10. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat Ón două, şi a pus fiecare bucată una Ón faţa alteia; dar pasările nu le-a despicat.
 11. Păsările răpitoare s-au năpustit peste st‚rvuri; dar Avram le-a izgonit.
 12. La apusul soarelui, un somn ad‚nc a căzut peste Avram; şi iată că l-a apucat o groază şi un mare Óntuneric.
 13. Şi Domnul a zis lui Avram: ÑSă ştii hotăr‚t că săm‚nţa ta va fi străină Óntr-o ţară, care nu va fi a ei; acolo va fi robită, şi o vor apăsa greu, timp de patru sute de ani.
 14. Dar pe neamul căruia Ói va fi roabă, Ól voi judeca Eu: şi pe urmă va ieşi de-acolo cu mari bogăţii.
 15. Tu vei merge Ón pace la părinţii tăi; vei fi Óngropat după o bătr‚neţe fericită.
 16. Œn al patrulea neam, ea se va Óntoarce aici; căci nelegiuirea Amoriţilor nu şi-a atins Óncă v‚rful.î
 17. După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un Óntuneric ad‚nc; şi iată că a ieşit un fum ca dintr-un cuptor, şi nişte flăcări au trecut printre dobitoacele despicate.
 18. Œn ziua aceea, Domnul a făcut un legăm‚nt cu Avram, şi i-a zis: ÑSeminţei tale dau ţara aceasta, de la r‚ul Egiptului p‚nă la r‚ul cel mare, r‚ul Eufrat,
 19. şi anume; ţara Cheniţilor, a Cheniziţilor, a Cadmoniţilor,
 20. a Hetiţilor, a Fereziţilor, a Refaimiţilor,
 21. a Amoriţilor, a Canaaniţilor, a Ghirgasiţilor şi a Iebusiţilor.î

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ron/01/15/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020