1. Acum dar, Iov, ascultă cuv‚ntările mele, ia aminte la toate cuvintele mele!
 2. Iată, deschid gura, şi mi se mişcă limba Ón cerul gurii.
 3. Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat:
 4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic Ómi dă viaţă.
 5. Dacă poţi, răspunde-mi, apără-ţi pricina, fii gata!
 6. Œnaintea lui Dumnezeu eu sunt semenul tău, şi eu ca şi tine am fost făcut din noroi.
 7. Astfel frica de mine nu te va tulbura, şi greutatea mea nu te va copleşi.
 8. Dar tu ai spus Ón auzul meu, şi am auzit sunetul cuvintelor tale:
 9. ,Sunt curat, sunt fără păcat, sunt fără prihană, nu este fărădelege Ón mine.
 10. Şi Dumnezeu caută pricină de ură Ómpotriva mea, mă socoteşte vrăjmaş al Lui;
 11. Ómi pune picioarele Ón butuci, Ómi p‚ndeşte toate mişcările.í
 12. Œţi voi răspunde că aici n-ai dreptate, căci Dumnezeu este mai mare dec‚t omul.
 13. Vrei dar să te cerţi cu El, pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui?
 14. Dumnezeu vorbeşte Ónsă, c‚nd Óntr-un fel, c‚nd Óntr-altul. dar omul nu ia seama.
 15. El vorbeşte prin visuri, prin vedenii de noapte, c‚nd oamenii sunt cufundaţi Óntr-un somn ad‚nc, c‚nd dorm Ón patul lor.
 16. Atunci El le dă Ónştiinţări, şi le Óntipăreşte Ónvăţăturile Lui,
 17. ca să abată pe om de la rău, şi să-l ferească de m‚ndrie,
 18. ca să-i păzească sufletul de groapă şi viaţa de loviturile sabiei.
 19. Şi prin durere este mustrat omul Ón culcuşul lui, c‚nd o luptă necurmată Ói frăm‚ntă oasele.
 20. Atunci Ói este greaţă de p‚ine, chiar şi de bucatele cele mai alese.
 21. Carnea i se prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau răm‚n goale;
 22. sufletul i se apropie de groapă, şi viaţa de vestitorii morţii.
 23. Dar dacă se găseşte un Ónger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
 24. Dumnezeu Se Óndură de el şi zice Óngerului: ,Izbăveşte-l, ca să nu se pogoare Ón groapă; am găsit un preţ de răscumpărare pentru el!í
 25. Şi atunci carnea lui se face mai fragedă ca Ón copilărie, se Óntoarce la zilele tinereţii lui.
 26. Se roagă lui Dumnezeu, şi Dumnezeu Ói este binevoitor, Ól lasă să-I vadă Faţa cu bucurie, şi-i dă Ónapoi nevinovăţia.
 27. Atunci el c‚ntă Ónaintea oamenilor, şi zice: ,Am păcătuit, am călcat dreptatea, şi n-am fost pedepsit după faptele mele;
 28. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre Ón groapă, şi viaţa mea vede lumina!í
 29. Iată, acestea le face Dumnezeu, de două ori, de trei ori, omului,
 30. ca să-l ridice din groapă, ca să-l lumineze cu lumina celor vii.
 31. Ia aminte, Iov, şi ascultă-mă! Taci, şi voi vorbi!
 32. Dacă ai ceva de spus, răspunde-mi! Vorbeşte, căci aş vrea să-ţi dau dreptate.
 33. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă! Taci, şi te voi Ónvăţa Ónţelepciunea.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/33/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.