1. Vă Óndemn dar, Ónainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii,
 2. pentru Ómpăraţi şi pentru toţi cei ce sunt Ónălţaţi Ón dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.
 3. Lucrul acesta este bun şi bine primit Ónaintea lui Dumnezeu, M‚ntuitorul nostru,
 4. care voieşte ca toţi oamenii să fie m‚ntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.
 5. Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor Óntre Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,
 6. care S-a dat pe Sine Ónsuşi, ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită,
 7. şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu ñ spun adevărul Ón Hristos, nu mint ñ ca să Ónvăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.
 8. Vreau dar ca bărbaţii să se roage Ón orice loc, şi să ridice spre cer m‚ini curate, fără m‚nie şi fără Óndoieli.
 9. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage Ómbrăcate Ón chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu Ómpletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
 10. ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase.
 11. Femeia să Ónveţe Ón tăcere, cu toată supunerea.
 12. Femeii nu-i dau voie să Ónveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea Ón tăcere.
 13. Căci Ónt‚i a fost Óntocmit Adam, şi apoi Eva.
 14. Şi nu Adam a fost amăgit; ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.
 15. Totuşi ea va fi m‚ntuită prin naşterea de fii, dacă stăruie cu smerenie Ón credinţă, Ón dragoste şi Ón sfinţenie.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/61/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.