1. Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă Ón Dumnezeu, şi aveţi credinţă Ón Mine.
 2. Œn casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
 3. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi Óntoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
 4. Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea Óntr-acolo.î
 5. ÑDoamneî, I-a zis Toma, Ñnu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea Óntr-acolo?î
 6. Isus i-a zis: ÑEu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl dec‚t prin Mine.
 7. Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum Óncolo Œl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.î
 8. ÑDoamneî, i-a zis Filip, Ñarată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.î
 9. Isus i-a zis: ÑDe at‚ta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?í
 10. Nu crezi că Eu sunt Ón Tatăl, şi Tatăl este Ón Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte Ón Mine, El face aceste lucrări ale Lui.
 11. Credeţi-Mă că Eu sunt Ón Tatăl, şi Tatăl este Ón Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea.
 12. Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede Ón Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba Óncă va face altele şi mai mari dec‚t acestea; pentru că Eu mă duc la Tatăl:
 13. şi orice veţi cere Ón Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit Ón Fiul.
 14. Dacă veţi cere ceva Ón Numele Meu, voi face.
 15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt M‚ng‚ietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să răm‚nă cu voi Ón veac;
 17. şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Œl cunoaşteţi, căci răm‚ne cu voi, şi va fi Ón voi.
 18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi Óntoarce la voi.
 19. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.
 20. Œn ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt Ón Tatăl Meu, că voi sunteţi Ón Mine, şi că Eu sunt Ón voi.
 21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu Ól voi iubi, şi Mă voi arăta lui.î
 22. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: ÑDoamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?î
 23. Drept răspuns, Isus i-a zis: ÑDacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuv‚ntul Meu, şi Tatăl Meu Ól va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui Ómpreună cu el.
 24. Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuv‚ntul, pe care-l auziţi, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.
 25. V-am spus aceste lucruri c‚t mai sunt cu voi.
 26. Dar M‚ng‚ietorul, adică Duhul Sf‚nt, pe care-L va trimite Tatăl, Ón Numele Meu, vă va Ónvăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.
 27. Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se Ónspăim‚nte.
 28. Aţi auzit că v-am spus: ,Mă duc, şi Mă voi Óntoarce la voi.í Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: ,Mă duc la Tatăl;í căci Tatăl este mai mare dec‚t Mine.
 29. Şi v-am spus aceste lucruri acum, Ónainte ca să se Ónt‚mple, pentru ca atunci c‚nd se vor Ónt‚mpla, să credeţi.
 30. Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăp‚nitorul lumii acesteia. El n-are nimic Ón Mine;
 31. dar vine, pentru ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl, şi că fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă, haidem să plecăm de aici!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/14/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.