1. Cine a crezut Ón ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
 2. El a crescut Ónaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un păm‚nt uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi Ónfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că Óţi Óntorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat Ón seamă.
 4. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.
 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 6. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare Óşi vedea de drumul lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
 7. C‚nd a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută Ónaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 8. El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe păm‚ntul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
 9. Groapa Lui a fost pusă Óntre cei răi, şi morm‚ntul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săv‚rşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug Ón gura Lui.
 10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţăÖ Dar, după ce Œşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o săm‚nţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi Ón m‚inile Lui.
 11. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va Ónviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni Óntr-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
 12. De aceea Œi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va Ómpărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine Ónsuşi la moarte, şi a fost pus Ón numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/23/53/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.