1. Pentruce se ÓntărÓtă nemulţumirile, şi pentruce cugetă popoarele lucruri deşerte
 2. Œmpăraţii pămÓntului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc Ómpreună Ómpotriva Domnului şi Ómpotriva Unsului Său, zicÓnd
 3. ,,Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!`` —
 4. Celce şade Ón ceruri rÓde, Domnul Œşi bate joc de ei
 5. Apoi, Ón mÓnia Lui, le vorbeşte, şi -i Óngrozeşte cu urgia Sa, zicÓnd
 6. ,,Totuş, Eu am uns pe Œmpăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfÓnt.``
 7. ,,Eu voi vesti hotărÓrea Lui,`` -zice Unsul-,,Domnul Mi -a zis: ,Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut
 8. Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pămÓntului Ón stăpÓnire
 9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fer, şi le vei sfărÓma ca pe vasul unui olar.`
 10. Acum dar, Ómpăraţi, purtaţi-vă cu Ónţelepciune! Luaţi Ónvăţătură, judecătorii pămÓntului
 11. Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurÓnd
 12. Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mÓnie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mÓnia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi cÓţi se Óncred Ón El!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.