1. (O cÓntare a treptelor.) Cei ce se Óncred Ón Domnul sÓnt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă Óntărit pe vecie.
  2. Cum este Ónconjurat Ierusalimului de munţi, aşa Ónconjoară Domnul pe poporul Său, deacum şi pÓnă Ón veac.
  3. Căci toiagul de cÓrmuire al răutăţii nu va rămÓnea pe moştenirea celor neprihăniţi, pentru ca cei neprihăniţi să nu Óntindă mÓnile spre nelegiuire.
  4. Doamne, varsă-Ţi binefacerile peste cei buni, şi peste cei cu inima fără prihană!
  5. Dar pe ceice apucă pe căi lăturalnice, să -i nimicească Domnul Ómpreună cu cei ce fac rău! Pacea să fie peste Israel!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/125/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.