1. Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din Ónălţimea cerurilor, lăudaţi -L Ón locurile cele Ónalte!
 2. Lăudaţi -L toţi Óngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui!
 3. Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase!
 4. Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sÓnteţi mai pe sus de ceruri!
 5. Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute,
 6. le -a Óntărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca.
 7. Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămÓnt, balauri de mare, şi adÓncuri toate;
 8. foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vÓnturi năpraznice, cari Ómpliniţi poruncile Lui,
 9. munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi,
 10. fiare şi vite toate, tÓrÓtoare şi păsări Ónaripate,
 11. Ómpăraţi ai pămÓntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămÓntului,
 12. tineri şi tinere, bătrÓni şi copii!
 13. Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este Ónălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămÓnt şi ceruri.
 14. El a Ónalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lÓngă El. Lăudaţi pe Domnul!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/148/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.