1. (Către mai marele cÓntăreţior. O cÓntare. Un psalm.) Œnălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămÓntului.
 2. CÓntaţi slavă Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre.
 3. Ziceţi lui Dumnezeu: ,,CÓt de Ónfricoşate sÓnt lucrările Tale! Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşesc.
 4. Tot pămÓntul se Ónchină Ónaintea Ta, şi cÓntă Ón cinstea Ta, cÓntă Numele Tău. —
 5. Veniţi şi priviţi lucrările lui Dumnezeu! Ce Ónfricoşat este El, cÓnd lucrează asupra fiilor oamenilor!
 6. El a prefăcut marea Ón pămÓnt uscat, şi rÓul a fost trecut cu piciorul: atunci ne-am bucurat Ón El.
 7. El stăpÓneşte pe vecie, prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răsvrătiţi să nu se mai scoale Ómpotriva Lui! —
 8. BinecuvÓntaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceţi să răsune lauda Lui!
 9. El ne -a păstrat sufletul cu viaţă, şi n'a Óngăduit să ni se clatine piciorul.
 10. Căci Tu ne-ai Óncercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
 11. Ne-ai adus Ón laţ, şi ne-ai pus o grea povară pe coapse.
 12. Ai lăsat pe oameni să Óncalece pe capetele noastre, am trecut prin foc şi prin apă: dar Tu ne-ai scos şi ne-ai dat belşug.
 13. De aceea, voi merge Ón Casa Ta cu arderi de tot, Ómi voi Ómplini juruinţele făcute Ţie,
 14. juruinţe, cari mi-au ieşit de pe buze, pe cari mi le -a rostit gura cÓnd eram la strÓmtoare.
 15. Œţi voi aduce oi grase, ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi Ómpreună cu ţapi. -(Oprire).
 16. Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi cei a făcut El sufletului meu.
 17. Am strigat către El cu gura mea, şi Óndată lauda a fost pe limba mea.
 18. Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite Ón inima mea, nu m'ar fi ascultat Domnul.
 19. Dar Dumnezeu m'a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
 20. BinecuvÓntat să fie Dumnezeu, care nu mi -a lepădat rugăciunea, şi nu mi -a Óndepărtat bunătatea Lui!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/66/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.