1. (Un psalm al lui David.) Te laud din toată inima, cÓnt laudele Tale Ónaintea dumnezeilor.
  2. Mă Ónchin Ón Templul Tău cel sfÓnt, şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi s'a mărit faima prin Ómplinirea făgăduinţelor Tale.
  3. Œn ziua cÓnd Te-am chemat, m'ai ascultat, m'ai Ómbărbătat şi mi-ai Óntărit sufletul.
  4. Toţi Ómpăraţii pămÓntului Te vor lăuda, Doamne, cÓnd vor auzi cuvintele gurii Tale;
  5. ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului!
  6. Domnul este Ónălţat: totuş vede pe cei smeriţi, şi cunoaşte de departe pe cei ÓngÓmfaţi.
  7. CÓnd umblu Ón mijlocul strÓmtorării, Tu mă Ónviorezi, Œţi Óntinzi mÓna spre mÓnia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mÓntuieşte.
  8. Domnul va sfÓrşi ce a Ónceput pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine Ón veci: nu părăsi lucrările mÓnilor Tale.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/138/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.