1. (Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm al lui David.) Ascultă-mi glasul, Dumnezeule, cÓnd gem! Ocroteşte-mi viaţa Ómpotriva vrajmaşului de care mă tem!
  2. Păzeşte-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiţi!
  3. Ei Óşi ascut limba ca o sabie, Óşi aruncă vorbele lor amare, ca nişte săgeţi,
  4. ca să tragă Ón ascuns asupra celui nevinovat: trag asupra lui pe neaşteptate, fără nici o frică.
  5. Ei se Ómbărbătează Ón răutatea lor: se sfătuiesc Ómpreună ca să Óntindă curse, şi zic: ,,Cine ne va vedea?
  6. Pun la cale nelegiuiri, şi zic: ,,Iată-ne gata, planul este făcut!`` O prăpastie este lăuntrul şi inima fiecăruia!
  7. Dar Dumnezeu aruncă săgeţi Ómpotriva lor: deodată iată -i loviţi.
  8. Limba lor le -a pricinuit căderea; şi toţi cei ce -i văd, clatină din cap.
  9. Toţi oamenii sÓnt cuprinşi de frică, şi mărturisesc: ,,Iată ce a făcut Dumnezeu,`` şi recunosc că aceasta este lucrarea Lui!
  10. Cel neprihănit se bucură Ón Domnul şi Ón El Óşi caută scăparea; toţi cei cu inima fără prihană se laudă că sÓnt fericiţi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/64/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.