1. (Către mai marele cÓntăreţilor. Un psalm făcut de fiii lui Core.) Bateţi din palme, toate popoarele! خnălţaţi lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
  2. Căci Domnul, Cel Prea خnalt, este Ónfricoşat: El este خmpărat mare peste tot pămÓntul.
  3. El ne supune popoarele, El pune neamurile supt picioarele noastre.
  4. El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care -l iubeşte. —
  5. Dumnezeu Se suie Ón mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnul Ónaintează Ón sunetul trÓmbiţei.
  6. CÓntaţi lui Dumnezeu, cÓntaţi! CÓntaţi خmpăratul nostru, cÓntaţi!
  7. Căci Dumnezeu este Ómpărat peste tot pămÓntul: cÓntaţi o cÓntare Ónţeleaptă!
  8. Dumnezeu Ómpărăţeşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe scaunul Lui de domnie cel sfÓnt.
  9. Domnitorii popoarelor se adună Ómpreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sÓnt scuturile pămÓntului: El este mai Ónalt şi mai pe sus de orice.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/47/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.