1. Prorocie despre Ninive. Cartea Prorociei lui Naum, din Elcoş.
 2. Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător; Domnul Se răzbună şi este plin de m‚nie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Lui, şi ţine m‚nie pe vrăjmaşii Lui.
 3. Domnul este Óndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă Ón furtună şi Ón v‚rtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui.
 4. El mustră marea şi o usucă, face să sece toate r‚urile; Basanul şi Carmelul t‚njesc, şi floarea Libanului se vestejeşte.
 5. Se clatină munţii Ónaintea Lui, şi dealurile se topesc; se cutremură păm‚ntul Ónaintea Lui, lumea şi toţi locuitorii ei.
 6. Cine poate sta Ónaintea urgiei Lui? Şi cine poate ţine piept m‚niei Lui aprinse? Urgia Lui se varsă ca focul, şi se prăbuşesc st‚ncile Ónaintea Lui.
 7. Domnul este bun, El este un loc de scăpare Ón ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se Óncred Ón El.
 8. Dar cu nişte valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive, şi va urmări pe vrăjmaşii Lui p‚nă Ón Óntuneric.
 9. Ce planuri faceţi voi Ómpotriva Domnului? El le zădărniceşte! Nenorocirea nu va veni de două ori.
 10. Căci vor fi ca nişte mănunchiuri de spini Ónc‚lciţi, şi tocmai c‚nd vor fi beţi de vinul lor, vor fi mistuiţi de foc, ca o mirişte de tot uscată.
 11. Din tine, Ninive, a ieşit cel ce urzea rele Ómpotriva Domnului, cel ce făcea planuri răutăcioase.
 12. Aşa vorbeşte Domnul: ÑOric‚t de mulţi şi puternici vor fi, toţi vor fi seceraţi şi vor pieri. Chiar dacă te-am Óntristat, Ierusalime, nu te voi mai ÓntristaÖ
 13. Ci Ói voi sfăr‚ma jugul acum de pe tine, şi-ţi voi rupe legăturileÖî
 14. Iată ce a poruncit Ónsă Domnul Ómpotriva ta, Asur: ÑNu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tău chipurile cioplite sau turnate; Óţi voi pregăti morm‚ntul, căci te-ai aflat prea uşor.î
 15. Iată pe munţi picioarele solului care vesteşte pacea! Prăznuieşte-ţi sărbătorile, Iudo, Ómplineşte-ţi juruinţele! Căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău, este nimicit cu desăv‚rşireÖ

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/34/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.