1. (Un psalm al lui David.) BinecuvÓntat să fie Domnul, StÓnca mea, care-mi deprinde mÓnile la luptă, degetele la bătălie,
 2. Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea, Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost, care-mi supune pe poporul meu!
 3. Doamne, ce este omul, ca să iei cunoştinţă de el, fiul omului ca să iei seama la el?
 4. Omul este ca o suflare, zilele lui sÓnt ca umbra care trece.
 5. Pleacă cerurile, Doamne, şi pogoară-Te! Atinge munţii, ca să fumege!
 6. Fulgeră, şi risipeşte pe vrăjmaşii mei! Aruncă-Ţi săgeţile, şi pune -i pe fugă!
 7. Œntinde-Ţi mÓnile de sus, izbăveşte-mă şi scapă-mă din apele cele mari, din mÓna fiilor celui străin,
 8. a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă.
 9. Dumnezeule, Œţi voi cÓnta o cÓntare nouă, Te voi lăuda cu alăuta cu zece coarde.
 10. Tu, care dai Ómpăraţilor biruinţa, care ai scăpat de sabie ucigaşă pe robul Tău David,
 11. izbăveşte-mă şi scapă-mă din mÓna fiilor celui străin, a căror gură spune neadevăruri, şi a căror dreaptă este o dreaptă mincinoasă!…
 12. Fiii noştri sÓnt ca nişte odrasle, cari cresc Ón tinereţa lor; fetele noastre ca nişte stÓlpi săpaţi frumos, cari fac podoaba caselor Ómpărăteşti.
 13. GrÓnarele noastre sÓnt pline, şi gem de tot felul de merinde; turmele ni se Ónmulţesc cu miile, cu zecile de mii, Ón cÓmpiile noastre:
 14. viţelele noastre sÓnt prăsitoare; nu -i nicio pagubă, nicio robie, nici un ţipăt Ón uliţele noastre!
 15. Ferice de poporul care stă astfel! Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este Domnul!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/144/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.