1. Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel:
 2. ÑSă nu-ţi iei nevastă, şi să n-ai Ón locul acesta nici fii nici fiice!
 3. Căci aşa vorbeşte Domnul despre fiii şi fiicele care se vor naşte Ón locul acesta, despre mamele care-i vor naşte, şi despre taţii lor care le vor da naştere Ón ţara aceasta:
 4. vor muri dobor‚ţi de boala rea. Nimeni nu-i va pl‚nge, nici nu-i va Óngropa, ci vor fi ca un gunoi pe păm‚nt; vor pieri de sabie şi de foamete; şi trupurile lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor păm‚ntului.î
 5. ÑCăci aşa vorbeşte Domnul: ,Să nu intri Ón nici o casă de jale, să nu pl‚ngi Ón ea, şi nici să nu te boceşti cu ei, căci Mi-am luat Ónapoi de la poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunătatea şi Óndurarea Mea.
 6. Şi mari şi mici, toţi vor muri Ón ţara aceasta, şi nu vor fi Óngropaţi: nimeni nu-i va pl‚nge, nimeni nu-şi va face tăieturi din pricina lor, şi nu se va rade pentru ei.
 7. Nimeni nu le va pune masa Ón timpul jelirii ca să-i m‚ng‚ie pentru cel mort; şi nimeni nu le va Óntinde paharul m‚ng‚ierii pentru tatăl sau pentru mama lor.
 8. Să nu intri nici Óntr-o casă de petrecere, ca să te aşezi cu ei, să măn‚nci şi să bei.î
 9. ÑCăci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iată, voi face să Ónceteze Ón locul acesta, sub ochii voştri şi Ón zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, c‚ntecele mirelui şi c‚ntecele miresei.î
 10. ÑC‚nd vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei Óţi vor zice: ,Pentru ce ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire şi ce păcat am făcut Ómpotriva Domnului, Dumnezeului nostru?î
 11. ÑAtunci să le răspunzi: ,Părinţii voştri M-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit şi s-au Ónchinat Ónaintea lor; iar pe Mine M-au părăsit, şi n-au păzit Legea Mea!
 12. Şi voi aţi făcut şi mai rău dec‚t părinţii voştri; căci iată că fiecare umblaţi după pornirile inimii voastre rele, şi nu m-ascultaţi.
 13. De aceea, vă voi muta din ţara aceasta Óntr-o ţară, pe care n-aţi cunoscut-o, nici voi, nici părinţii voştri; şi acolo, veţi sluji altor dumnezei, zi şi noapte, căci nu vă voi ierta!î
 14. ÑDe aceea iată, vin zile, zice Domnul, c‚nd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!í
 15. Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miază-noapte şi din toate ţările unde-i izgonise!í Căci Ói voi aduce Ónapoi Ón ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.î
 16. ÑIată, trimit o mulţime de pescari, zice Domnul, şi-i vor pescui; şi după aceea, voi trimite o mulţime de v‚nători, şi-i vor v‚na pe toţi munţii şi pe toate dealurile, şi Ón crăpăturile st‚ncilor.
 17. Căci ochii Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse Ónaintea Feţei Mele, şi nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.
 18. De aceea le voi răsplăti mai Ónt‚i Óndoit nelegiuirea şi păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat ţara, pentru că Mi-au umplut moştenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor şi cu ur‚ciunile lor.
 19. Doamne, tăria, cetăţuia şi scăparea mea Ón ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile păm‚ntului, şi vor zice: ,Părinţii noştri n-au moştenit dec‚t minciună, idoli deşerţi, care nu sunt de nici un ajutor!
 20. Cum poate omul să-şi facă dumnezei, care nu sunt dumnezei?í ñ
 21. De aceea iată că le arăt, de data aceasta, şi-i fac să ştie puterea şi tăria Mea; şi vor cunoaşte că Numele Meu este Domnul.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/24/16/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.