1. ÑAşa mi-a vorbit Domnul: ,Du-te de cumpără-ţi un br‚u de in, şi pune-l Ón jurul coapselor tale; dar să nu-l moi Ón apă!í
 2. Am cumpărat br‚ul, după porunca Domnului, şi l-am pus Ón jurul coapselor mele.
 3. Apoi Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel:
 4. ,Ia br‚ul, pe care l-ai cumpărat, şi pe care l-ai pus Ón jurul coapselor tale, scoală-te, du-te la Eufrat, şi ascunde-l acolo Ón crăpătura unei st‚nci.í
 5. M-am dus, şi l-am ascuns la Eufrat, cum Ómi poruncise Domnul.
 6. După mai multe zile, Domnul mi-a zis: ,Scoală-te, du-te la Eufrat, şi ia de acolo br‚ul, pe care-ţi poruncisem să-l ascunzi acolo!í
 7. M-am dus la Eufrat, am săpat, şi am luat br‚ul din locul Ón care-l ascunsesem; dar iată că br‚ul era stricat şi nu mai era bun de nimic.
 8. Cuv‚ntul Domnului mi-a vorbit astfel:
 9. ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Aşa voi nimici m‚ndria lui Iuda şi m‚ndria peste măsură de mare a Ierusalimului.
 10. Poporul acesta este un popor rău: nu vrea să asculte cuvintele Mele, urmează pornirile inimii lui, şi merge după alţi dumnezei, ca să le slujească şi să se Ónchine Ónaintea lor; de aceea va ajunge Óntocmai ca br‚ul acesta, care nu mai este bun de nimic!
 11. Căci, cum se lipeşte br‚ul de coapsele unui om, aşa Œmi lipisem Eu toată casa lui Israel şi toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul Meu, Numele Meu, lauda Mea şi slava Mea; dar nu M-au ascultat.
 12. De aceea spune-le cuvintele acestea: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ,Toate vasele se vor umple cu vin!í Şi ei Óţi vor zice: ,Crezi că noi nu ştim, că toate vasele se vor umple cu vin?í
 13. Atunci spune-le: ,Aşa vorbeşte Domnul: ,Iată, voi umple pe toţi locuitorii ţării acesteia, pe Ómpăraţii care stau pe scaunul de domnie al lui David, pe preoţi, pe prooroci, şi pe toţi locuitorii Ierusalimului, Ói voi umple de beţie.
 14. Œi voi sfăr‚ma pe unii de alţii, pe părinţi şi pe fii laolaltă, zice Domnul. ,Nu-i voi cruţa, nu voi avea milă de ei, nu Mă voi Óndura de ei, nimic nu Mă va Ómpiedica să-i nimicesc.î
 15. ÑAscultaţi şi luaţi aminte! Nu fiţi m‚ndri, căci Domnul vorbeşte!
 16. Daţi slavă Domnului, Dumnezeului vostru, p‚nă nu vine Óntunericul, p‚nă nu vi se lovesc picioarele de munţii nopţii! Veţi aştepta lumina, dar El o va preface Ón umbra morţii, şi o va preface Ón negură ad‚ncă.
 17. Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi pl‚nge Ón ascuns, pentru m‚ndria voastră; mi se vor topi ochii Ón lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă Ón robie.
 18. Spune Ómpăratului şi Ómpărătesei: ,Şedeţi pe păm‚nt! Căci v-a căzut de pe cap cununa Ómpărătească ce vă slujea ca podoabă.î
 19. ÑCetăţile de la miazăzi sunt Ónchise, şi nu-i cine să deschidă. Tot Iuda este dus Ón robie, da, Ón Óntregime este dus Ón robie.î
 20. ÑRidică-ţi ochii şi priveşte pe cei ce vin de la miazănoapte. Unde este turma care-ţi fusese dată, turma de care erai aşa de m‚ndru?
 21. Ce vei zice c‚nd va pune mai mari peste tine pe străinii aceia pe care i-ai obişnuit să-ţi fie prieteni de aproape? Nu te vor apuca durerile, cum apucă pe o femeie la naştere?
 22. Şi dacă vei zice Ón inima ta: ,Pentru ce mi se Ónt‚mplă lucrul acesta?î ñ ÑDin pricina mulţimii nelegiuirilor tale, ţi s-au ridicat poalele hainelor, şi ţi se dezgolesc călc‚iele cu sila.
 23. Poate un Etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele? Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi deprinşi să faceţi răul?
 24. De aceea, Ói voi risipi, ca pleava luată de v‚ntul pustiei.
 25. Iată-ţi soarta, partea pe care ţi-o măsor, zice Domnul, pentru că M-ai uitat, şi ţi-ai pus Óncrederea Ón minciună.
 26. De aceea Óţi voi ridica poalele şi ţi le voi da peste cap, ca să ţi se vadă ruşinea.
 27. Am văzut preacurviile şi nechezaturile tale, curviile nelegiuite pe dealuri şi Ón ogoare, ţi-am văzut ur‚ciunile! Vai de tine, Ierusalime! Nu vrei să te curăţi? C‚t vei mai zăbovi?î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/24/13/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.