1. (Către mai marele cÓntăreţilor. De cÓntat ca şi ,,Crinii mărturiei``. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te Ón strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!
 2. Trezeşte-Ţi puterea, Ónaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino Ón ajutorul nostru!
 3. Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
 4. Doamne, Dumnezeul oştirilor, pÓnă cÓnd Te vei mÓnia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
 5. خi hrăneşti cu o pÓne de lacrămi, şi -i adăpi cu lacrămi din plin.
 6. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri rÓd de noi Óntre ei.
 7. Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
 8. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, şi ai sădit -o.
 9. Ai făcut loc Ónaintea ei: şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
 10. Munţii erau acoperiţi de umbra ei, şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
 11. خşi Óntindea mlădiţele pÓnă la mare, şi lăstarii pÓnă la RÓu.
 12. Pentruce i-ai rupt gardul acum, de -o jăfuiesc toţi trecătorii?
 13. O rÓmă mistreţul din pădure, şi o mănÓncă fiarele cÓmpului.
 14. Dumnezeul oştirilor, Óntoarce-Te iarăş! Priveşte din cer, şi vezi! Cercetează via aceasta!
 15. Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta, şi pe fiul, pe care Ţi l-ai ales!…
 16. Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea Feţei Tale, ei pier!
 17. MÓna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!
 18. Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. خnviorează-ne iarăş, şi vom chema Numele Tău.
 19. Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăş! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/80/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.