1. Pavel, Silvan şi Timotei, către Biserica Tesalonicenilor, care este Ón Dumnezeu, Tatăl nostru, şi Ón Domnul Isus Hristos:
 2. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 3. Trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentru că credinţa voastră merge mereu cresc‚nd, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.
 4. De aceea ne lăudăm cu voi Ón Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră Ón toate prigonirile şi necazurile, pe care le suferiţi.
 5. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, Óntruc‚t veţi fi găsiţi vrednici de Œmpărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi.
 6. Fiindcă Dumnezeu găseşte că este drept să dea Óntristare celor ce vă Óntristează,
 7. şi să vă dea odihnă at‚t vouă, care sunteţi Óntristaţi, c‚t şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu Óngerii puterii Lui,
 8. Óntr-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos.
 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veşnică, de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui,
 10. c‚nd va veni, Ón ziua aceea, ca să fie proslăvit Ón sfinţii Săi, şi privit cu uimire Ón toţi cei ce vor fi crezut; căci voi aţi crezut mărturisirea făcută de noi Ónaintea voastră.
 11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, şi să Ómplinească Ón voi, cu putere, orice dorinţă de bunătate, şi orice lucrare izvor‚tă din credinţă,
 12. pentru ca Numele Domnului nostru Isus Hristos să fie proslăvit Ón voi, şi voi Ón El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/60/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.