1. Tu Ónsă, vorbeşte lucruri care se potrivesc cu Ónvăţătura sănătoasă.
 2. Spune că cei bătr‚ni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi Ón credinţă, Ón dragoste, Ón răbdare.
 3. Spune că femeile Ón v‚rstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să Ónveţe pe alţii ce este bine,
 4. ca să Ónveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţi şi copiii;
 5. să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuv‚ntul lui Dumnezeu.
 6. Sfătuieşte de asemenea pe tineri să fie cumpătaţi,
 7. şi dă-te pe tine Ónsuţi pildă de fapte bune, Ón toate privinţele. Iar Ón Ónvăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie,
 8. de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să răm‚nă de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău de noi.
 9. Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăp‚nilor lor, să le fie pe plac Ón toate lucrurile, să nu le Óntoarcă vorba,
 10. să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăv‚rşită credincioşie, ca să facă Ón totul cinste Ónvăţăturii lui Dumnezeu, M‚ntuitorul nostru.
 11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce m‚ntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
 12. şi ne Ónvaţă s-o rupem cu păg‚nătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim Ón veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
 13. aştept‚nd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi M‚ntuitor Isus Hristos.
 14. El S-a dat pe Sine Ónsuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui, plin de r‚vnă pentru fapte bune.
 15. Spune lucrurile acestea, sfătuieşte şi mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te dispreţuiască.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/63/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.