1. Cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.
 2. Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi fraţii lui;
 3. Iuda a născut pe Fares şi Zara, din Tamar; Fares a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram;
 4. Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon;
 5. Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese;
 6. Iese a născut pe Ómpăratul David. Œmpăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie;
 7. Solomon a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa;
 8. Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia;
 9. Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia;
 10. Ezechia a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia;
 11. Iosia a născut pe Iehonia şi fraţii lui, pe vremea strămutării Ón Babilon.
 12. După strămutarea Ón Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel;
 13. Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor;
 14. Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud;
 15. Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov;
 16. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos.
 17. Deci, de la Avraam p‚nă la David, sunt patrusprezece neamuri de toate; de la David p‚nă la strămutarea Ón Babilon sunt patrusprezece neamuri; şi de la strămutarea Ón Babilon p‚nă la Hristos, sunt patrusprezece neamuri.
 18. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi Ónainte ca să locuiască ei Ómpreună, ea s-a aflat Ónsărcinată de la Duhul Sf‚nt.
 19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit, şi nu voia s-o facă de ruşine Ónaintea lumii; de aceea şi-a pus de g‚nd s-o lase pe ascuns.
 20. Dar pe c‚nd se g‚ndea el la aceste lucruri, i s-a arătat Ón vis un Ónger al Domnului, şi i-a zis: ÑIosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit Ón ea, este de la Duhul Sf‚nt.
 21. Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va m‚ntui pe poporul Lui de păcatele sale.î
 22. Toate aceste lucruri s-au Ónt‚mplat ca să se Ómplinească ce vestise Domnul prin proorocul, care zice:
 23. ÑIată, fecioara va fi Ónsărcinată, va naşte un fiu, şi-i vor pune numele Emanuelî, care, tălmăcit, Ónseamnă: ÑDumnezeu este cu noiî.
 24. C‚nd s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum Ói poruncise Óngerul Domnului; şi a luat la el pe nevasta sa.
 25. Dar n-a cunoscut-o, p‚nă ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/40/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.