1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: Œnt‚iul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
 2. al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, Ómpăratul Gheşurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,
 3. al cincilea Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream cu nevasta sa Egla.
 4. Aceşti şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
 5. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel;
 6. Ibhar, Elişama, Elifelet,
 7. Noga, Nefeg, Iafia,
 8. Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă.
 9. Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor.
 10. Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
 11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
 12. Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
 13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
 14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
 15. Fiii lui Iosia: Ónt‚iul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum.
 16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
 17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel;
 18. Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
 19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor;
 20. şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci.
 21. Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania.
 22. Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase.
 23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei.
 24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/13/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.