1. Davutun Hevronda doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoamdan Amnon, ikincisi Karmelli Avigayilden Daniel,
 2. üçüncüsü Geşur Kralı Talmayın kızı Maakadan Avşalom, dördüncüsü Hagitten Adoniya,
 3. beşincisi Avitaldan Şefatya, altıncısı karısı Egladan Yitream.
 4. Davutun bu altı oğlu Hevronda doğdular. Davut orada yedi yıl altı ay, Yeruşalimde de otuz üç yıl krallık yaptı.
 5. Davutun Yeruşalimde doğan oğulları: Şima, Şovav, Natan, Süleyman. Bu dördü Ammielin kızı Bat-Şevadan doğdular.
 6. Öbür oğulları: Yivhar, Elişama, Elifelet,
 7. Nogah, Nefek, Yafia,
 8. Elişama, Elyada, Elifelet. Toplam dokuz kişiydiler.
 9. Bütün bunlar, Davutun cariyelerinden doğanlar dışındaki oğullarıydı. Tamar onların kızkardeşidir.
 10. Rehavam Süleymanın oğluydu.Aviya Rehavamın,Asa Aviyanın,Yehoşafat Asanın,
 11. Yehoram Yehoşafatın,Ahazya Yehoramın,Yoaş Ahazyanın,
 12. Amatsya Yoaşın,Azarya Amatsyanın,Yotam Azaryanın,
 13. Ahaz Yotamın,Hizkiya Ahazın,Manaşşe Hizkiyanın,
 14. Amon Manaşşenin,Yoşiya Amonun oğluydu.
 15. Yoşiyanın oğulları:İlk oğlu Yohanan,İkincisi Yehoyakim,Üçüncüsü Sidkiya,Dördüncüsü Şallum.
 16. Yehoyakimin oğulları: Yehoyakin ve Sidkiya.
 17. Sürgün edilen Yehoyakinin torunları: Şealtiel,
 18. Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yekamya, Hoşama, Nedavya.
 19. Pedayanın oğulları: Zerubbabil, Şimi. Zerubbabilin çocukları: Meşullam, Hananya ve kızkardeşleri Şelomit.
 20. Zerubbabilin beş oğlu daha vardı: Haşuva, Ohel, Berekya, Hasadya, Yuşav-Heset.
 21. Hananyanın oğulları: Pelatya, Yeşaya.Yeşaya Refayanın,Refaya Arnanın,Arnan Ovadyanın,Ovadya Şekanyanın babasıydı.
 22. Şekanyanın oğlu: Şemaya. Şemayanın oğulları: Hattuş, Yigal, Bariah, Nearya, Şafat. Toplam altı kişiydi.
 23. Nearyanın oğulları: Elyoenay, Hizkiya, Azrikam. Toplam üç kişiydi.
 24. Elyoenay'ın oğulları: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Akkuv, Yohanan, Delaya, Anani. Toplam yedi kişiydi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/tur/13/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.