1. Filistenii s-au luptat cu Israel, şi oamenii lui Israel au luat-o la fugă Ónaintea Filistenilor şi au căzut morţi pe muntele Ghilboa.
 2. Filistenii au urmărit pe Saul şi pe fiii lui, şi au ucis pe Ionatan, Abinadab şi Malchi-Şua, fiii lui Saul.
 3. Œnvălmăşeala luptei a prins şi pe Saul; arcaşii l-au ajuns şi l-au rănit.
 4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: ÑScoate-ţi sabia, şi străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină aceşti netăiaţi Ómprejur să mă batjocorească.î Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Şi Saul şi-a luat sabia şi s-a aruncat Ón ea.
 5. Cel ce ducea armele lui Saul, văz‚ndu-l mort, s-a aruncat şi el Ón sabia lui, şi a murit.
 6. Astfel a pierit Saul şi cei trei fii ai lui, şi toată casa lui a pierit Ón acelaşi timp.
 7. Toţi bărbaţii lui Israel, care erau Ón vale, văz‚nd fuga şi văz‚nd că Saul şi fiii lui au murit, şi-au părăsit cetăţile şi au fugit şi ei. Şi Filistenii au venit şi s-au aşezat acolo.
 8. A doua zi, Filistenii au venit să jefuiască morţii, şi au găsit pe Saul şi pe fiii lui, căzuţi pe muntele Ghilboa.
 9. L-au jefuit, şi i-au luat capul şi armele. Apoi au trimis să dea de ştire prin toată ţara Filistenilor, idolilor lor şi poporului.
 10. Au pus armele lui Saul Ón casa dumnezeului lor, şi i-au at‚rnat ţeasta capului Ón templul lui Dagon.
 11. C‚nd au auzit toţi locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut Filistenii lui Saul,
 12. s-au sculat toţi oamenii viteji, au luat trupul lui Saul şi trupurile fiilor lui, şi le-au dus la Iabes. Le-au Óngropat oasele sub stejar, la Iabes, şi au postit şapte zile.
 13. Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuv‚nt nu l-a păzit, şi pentru că a Óntrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii.
 14. N-a Óntrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omor‚t, şi Ómpărăţia a dat-o lui David, fiul lui Isai.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/13/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.