1. Mai bine o bucată de p‚ine uscată, cu pace, dec‚t o casă plină de cărnuri, cu ceartă! ñ
 2. Un argat cu minte stăp‚neşte peste fiul care face ruşine, şi va Ómpărţi moştenirea cu fraţii lui.
 3. Tigaia lămureşte argintul, şi cuptorul lămureşte aurul; dar Cel ce Óncearcă inimile, este Domnul. ñ
 4. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită, şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. ñ
 5. Cine Óşi bate joc de sărac, Óşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va răm‚ne nepedepsit. ñ
 6. Copiii copiilor sunt cununa bătr‚nilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor. ñ
 7. Cuvintele alese nu se potrivesc Ón gura unui nebun; cu c‚t mai puţin cuvintele mincinoase Ón gura unui om de viţă aleasă! ñ
 8. Darurile par o piatră scumpă Ón ochii celor ce le primesc: ori Óncotro se Óntorc, izb‚ndesc. ñ
 9. Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu Ón vorbirile lui, dezbină pe prieteni. ñ
 10. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput, dec‚t o sută de lovituri pe cel nebun. ñ
 11. Cel rău nu caută dec‚t răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis Ómpotriva lui. ñ
 12. Mai bine să Ónt‚lneşti o ursoaică jefuită de puii ei, dec‚t un nebun Ón timpul nebuniei lui. ñ
 13. Celui ce Óntoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. ñ
 14. Œnceputul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta Ónainte de a se Ónteţi. ñ
 15. Cel ce iartă pe vinovat şi os‚ndeşte pe cel nevinovat, sunt am‚ndoi o sc‚rbă Ónaintea Domnului. ñ
 16. La ce slujeşte argintul Ón m‚na nebunului? Să cumpere Ónţelepciunea?Ö Dar n-are minte. ñ
 17. Prietenul adevărat iubeşte oric‚nd, şi Ón nenorocire ajunge ca un frate. ñ
 18. Omul fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său. ñ
 19. Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, şi cine-şi zideşte poarta prea Ónaltă, Óşi caută pieirea. ñ
 20. Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea, şi cel cu limba stricată cade Ón nenorocire. ñ
 21. Cine dă naştere unui nebun va avea Óntristare, şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure. ñ
 22. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh m‚hnit usucă oasele. ñ
 23. Cel rău primeşte daruri pe ascuns, ca să sucească şi căile dreptăţii. ñ
 24. Œnţelepciunea este Ón faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul păm‚ntului. ñ
 25. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său, şi amărăciune celei ce l-a născut. ñ
 26. Nu este bine să os‚ndeşti pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. ñ
 27. Cine Óşi Ónfr‚nează vorbele, cunoaşte ştiinţa, şi cine are duhul potolit este un om priceput. ñ
 28. Chiar şi un prost ar trece de Ónţelept dacă ar tăcea, şi de priceput dacă şi-ar ţine gura.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/20/17/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.