1. Prezbiterul (Sau: bătr‚nul.) către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc Ón adevăr.
 2. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.
 3. A fost o mare bucurie pentru mine, c‚nd au venit fraţii şi au mărturisit că eşti credincios adevărului şi că umbli Ón adevăr.
 4. Eu n-am bucurie mai mare dec‚t să aud despre copiii mei că umblă Ón adevăr.
 5. Preaiubitule, tu lucrezi cu credincioşie Ón tot ce faci pentru fraţi; şi pentru străini totodată.
 6. Ei au mărturisit despre dragostea ta Ónaintea Bisericii. Vei face bine să Óngrijeşti de călătoria lor, Óntr-un chip vrednic de Dumnezeu;
 7. căci au plecat pentru dragostea Numelui Lui, fără să primească ceva de la Neamuri.
 8. Este datoria noastră dar, să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm Ómpreună cu adevărul.
 9. Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia Ói place să aibă Ónt‚ietatea Óntre ei, nu vrea să ştie de noi.
 10. De aceea, c‚nd voi veni, Ói voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu at‚t; dar nici el nu primeşte pe fraţi, şi Ómpiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească, şi-i dă afară din Biserică.
 11. Preaiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele, este din Dumnezeu: cine face răul, n-a văzut pe Dumnezeu.
 12. Toţi, chiar şi Adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie; şi noi mărturisim despre el: şi ştii că mărturisirea noastră este adevărată.
 13. Aş avea să-ţi spun multe lucruri, dar nu voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei.
 14. Nădăjduiesc să te văd Ón cur‚nd, şi atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii Óţi trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/50/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.