1. C‚t priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi str‚ngerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,
 2. să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede Ón mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.
 3. Nimeni să nu vă amăgească Ón vreun chip; căci nu va veni Ónainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării,
 4. potrivnicul, care se Ónalţă mai presus de tot ce se numeşte ÑDumnezeuî, sau de ce este vrednic de Ónchinare. Aşa că se va aşeza Ón Templul lui Dumnezeu, d‚ndu-se drept Dumnezeu.
 5. Nu vă aduceţi aminte cum vă spuneam lucrurile acestea, c‚nd eram Óncă la voi?
 6. Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere dec‚t la vremea lui.
 7. Căci taina fărădelegii a şi Ónceput să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum, să fie luat din drumul ei.
 8. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus Ól va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
 9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase,
 10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie m‚ntuiţi.
 11. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:
 12. pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere Ón nelegiuire, să fie os‚ndiţi.
 13. Noi Ónsă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la Ónceput Dumnezeu v-a ales pentru m‚ntuire, Ón sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
 14. Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi slava Domnului nostru Isus Hristos.
 15. Aşadar, fraţilor, răm‚neţi tari, şi ţineţi Ónvăţăturile, pe care le-aţi primit fie prin viu grai, fie prin epistola noastră.
 16. Şi Ónsuşi Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o m‚ng‚iere veşnică şi o bună nădejde,
 17. să vă m‚ng‚ie inimile, şi să vă Óntărească Ón orice lucru şi cuv‚nt bun!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/60/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.