1. Am hotăr‚t dar Ón mine, să nu mă Óntorc la voi cu Óntristare.
 2. Căci, dacă vă Óntristez, de la cine să mă aştept la bucurie, dacă nu de la cel Óntristat de mine?
 3. Şi v-am scris cum v-am scris, ca, la venirea mea, să n-am Óntristare din partea celor ce trebuiau să-mi facă bucurie; şi sunt Óncredinţat, cu privire la voi toţi, că bucuria mea este bucuria voastră a tuturor.
 4. V-am scris cu multă m‚hnire, şi str‚ngere de inimă, cu ochii scăldaţi Ón lacrimi, nu ca să vă Óntristaţi, ci ca să vedeţi dragostea nespus de mare, pe care o am faţă de voi.
 5. Dacă a fost cineva o pricină de Óntristare, nu m-a Óntristat numai pe mine, ci pe voi toţi; cel puţin Ón parte, ca să nu spun prea mult.
 6. Este destul pentru omul acesta pedeapsa, care i-a fost dată de cei mai mulţi;
 7. aşa că acum, este mai bine să-l iertaţi, şi să-l m‚ng‚iaţi, ca să nu fie dobor‚t de prea multă m‚hnire.
 8. De aceea, vă rog, să vă arătaţi iarăşi dragostea faţă de el;
 9. căci v-am scris şi cu g‚ndul ca să vă pun la Óncercare şi să văd dacă sunteţi ascultători Ón totul.
 10. Dar pe cine iertaţi voi, Ól iert şi eu. Œn adevăr, ce am iertat eu, ñ dacă am iertat ceva ñ am iertat pentru voi, Ón faţa lui Hristos,
 11. ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un c‚ştig de la noi; căci nu suntem Ón neştiinţă despre planurile lui.
 12. C‚nd am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă Ón Domnul,
 13. n-am avut linişte Ón duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit; de aceea, mi-am luat ziua bună de la fraţi, şi am plecat Ón Macedonia.
 14. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă Ón Hristos, şi care răsp‚ndeşte prin noi Ón orice loc mireasma cunoştinţei Lui.
 15. Œn adevăr, noi suntem, Ónaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea m‚ntuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării:
 16. pentru aceştia, o mireasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă de la viaţă spre viaţă. Şi cine este de ajuns pentru aceste lucruri?
 17. Căci noi nu stricăm Cuv‚ntul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, Ónaintea lui Dumnezeu, Ón Hristos.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/54/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.