1. Prezbiterul (Sau: bătr‚nul.) către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc Ón adevăr ñ şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul, ñ
 2. pentru adevărul acesta care răm‚ne Ón noi, şi care va fi cu noi Ón veac:
 3. Harul, Óndurarea şi pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl, şi din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, Ón adevăr şi Ón dragoste!
 4. M-am bucurat foarte mult c‚nd am aflat pe unii din copiii tăi umbl‚nd Ón adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl.
 5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea, pe care am avut-o de la Ónceput: să ne iubim unii pe alţii!
 6. Şi dragostea stă Ón vieţuirea după poruncile Lui. Aceasta este porunca Ón care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la Ónceput.
 7. Căci Ón lume s-au răsp‚ndit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine Ón trup. Iată amăgitorul, iată Anticristul!
 8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
 9. Oricine o ia Ónainte, şi nu răm‚ne Ón Ónvăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine răm‚ne Ón Ónvăţătura aceasta, are pe Tatăl şi pe Fiul.
 10. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce Ónvăţătura aceasta, să nu-l primiţi Ón casă, şi să nu-i ziceţi: ÑBun venit!î
 11. Căci cine-i zice: ÑBun venit!î se face părtaş faptelor lui rele.
 12. Aş vrea să vă spun multe lucruri; dar nu voiesc să vi le scriu pe h‚rtie şi cu cerneală; ci nădăjduiesc să vin la voi, şi să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină.
 13. Copiii surorii tale alese Óţi trimit sănătate. Amin.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/49/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.