1. Ce era de la Ónceput, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu m‚inile noastre, cu privire la Cuv‚ntul vieţii, ñ
  2. pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o, şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; ñ
  3. deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.
  4. Şi vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
  5. Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi Ón El nu este Óntuneric.
  6. Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm Ón Óntuneric, minţim, şi nu trăim adevărul.
  7. Dar dacă umblăm Ón lumină, după cum El Ónsuşi este Ón lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi s‚ngele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat.
  8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne Ónşelăm singuri, şi adevărul nu este Ón noi.
  9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
  10. Dacă zicem că n-am păcătuit, Œl facem mincinos, şi Cuv‚ntul Lui nu este Ón noi.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/48/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.