1. C‚nd trecea, Isus a văzut pe un orb din naştere.
 2. Ucenicii Lui L-au Óntrebat: ÑŒnvăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?î
 3. Isus a răspuns: ÑN-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui; ci s-a născut aşa, ca să se arate Ón el lucrările lui Dumnezeu.
 4. C‚t este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, c‚nd nimeni nu mai poate să lucreze.
 5. C‚t sunt Ón lume, sunt Lumina lumii.î
 6. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe păm‚nt şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,
 7. şi i-a zis: ÑDu-te de te spală Ón scăldătoarea Siloamuluiî (care, tălmăcit, Ónseamnă: Trimis). El s-a dus, s-a spălat, şi s-a Óntors văz‚nd bine.
 8. Vecinii şi cei ce-l cunoscuseră mai Ónainte ca cerşetor, ziceau: ÑNu este acesta cel ce şedea şi cerşea?î
 9. Unii ziceau: ÑEl este.î Alţii ziceau: ÑNu; dar seamănă cu el.î Şi el Ónsuşi zicea: ÑEu sunt.î
 10. Deci i-au zis: ÑCum ţi s-au deschis ochii?î
 11. El a răspuns: ÑOmul acela, căruia i se zice Isus, a făcut tină, mi-a uns ochii, şi mi-a zis: ,Du-te la scăldătoarea Siloamului, şi spală-te.í M-am dus, m-am spălat, şi mi-am căpătat vederea.î
 12. ÑUnde este omul acelaî, l-au Óntrebat ei. El a răspuns: ÑNu ştiu.î
 13. Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai Ónainte.
 14. Şi era o zi de Sabat c‚nd făcuse Isus tină, şi-i deschisese ochii.
 15. Din nou, Fariseii l-au Óntrebat şi ei cum şi-a căpătat vederea. Şi el le-a zis: ÑMi-a pus tină pe ochi, m-am spălat, şi văd.î
 16. Atunci unii din Farisei au Ónceput să zică: ÑOmul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ţine Sabatul.î Alţii ziceau: ÑCum poate un om păcătos să facă asemenea semne?î Şi era dezbinare Óntre ei.
 17. Iarăşi au Óntrebat pe orb: ÑTu ce zici despre El, Ón privinţa faptului că ţi-a deschis ochii?î ÑEste un proorocî, le-a răspuns el.
 18. Iudeii n-au crezut că fusese orb şi că Óşi căpătase vederea, p‚nă n-au chemat pe părinţii lui.
 19. Şi c‚nd i-au venit părinţii, i-au Óntrebat: ÑAcesta este fiul vostru, care spuneţi că s-a născut orb? Cum dar vede acum?î
 20. Drept răspuns, părinţii lui au zis: ÑŞtim că acesta este fiul nostru, şi că s-a născut orb.
 21. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii, nu ştim. Œntrebaţi-l pe el; este Ón v‚rstă, el singur poate vorbi despre ce-l priveşte.î
 22. Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau de Iudei; căci Iudeii hotăr‚seră acum că, dacă va mărturisi cineva că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă.
 23. De aceea au zis părinţii lui: ÑEste Ón v‚rstă, Óntrebaţi-l pe el.î
 24. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb, şi i-au zis: ÑDă slavă lui Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos.î
 25. El a răspuns: ÑDacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum văd.î
 26. Iarăşi l-au Óntrebat: ÑCe ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?î
 27. ÑAcum v-am spusî, le-a răspuns el, Ñşi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi să mai auziţi Óncă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii Lui!î
 28. Ei l-au ocăr‚t, şi i-au zis: ÑTu eşti ucenicul Lui, noi suntem ucenicii lui Moise.
 29. Ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este.î
 30. ÑAici este mirareaî, le-a răspuns omul acela, Ñcă voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi, El mi-a deschis ochii.
 31. Ştim că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela Ól ascultă.
 32. De c‚nd este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere.
 33. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic.î
 34. ÑTu eşti născut cu totul Ón păcatî, i-au răspuns ei, Ñşi vrei să ne Ónveţi pe noi?î Şi l-au dat afară.
 35. Isus a auzit că l-au dat afară; şi, c‚nd l-a găsit, i-a zis: ÑCrezi tu Ón Fiul lui Dumnezeu?î
 36. El a răspuns: ÑŞi cine este, Doamne, ca să cred Ón El?î
 37. ÑL-ai şi văzutî, i-a zis Isus, Ñşi cel care vorbeşte cu tine, Acela este.î
 38. ÑCred, Doamneî, I-a zis el; şi I s-a Ónchinat.
 39. Apoi Isus a zis: ÑEu am venit Ón lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd, să ajungă orbi.î
 40. Unii din Fariseii care erau l‚ngă el, c‚nd au auzit aceste vorbe, I-au zis: ÑDoar n-om fi şi noi orbi!î
 41. ÑDacă aţi fi orbiî, le-a răspuns Isus, Ñn-aţi avea păcat; dar acum ziceţi: ,Vedem.í Tocmai de aceea, păcatul vostru răm‚ne.î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/43/09/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.