1. Aceşti trei oameni au Óncetat să mai răspundă lui Iov, pentru că el se socotea fără vină.
 2. Atunci s-a aprins de m‚nie Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, din familia lui Ram. El s-a aprins de m‚nie Ómpotriva lui Iov, pentru că zicea că este fără vină Ónaintea lui Dumnezeu.
 3. Şi s-a aprins de m‚nie Ómpotriva celor trei prieteni ai lui, pentru că nu găseau nimic de răspuns şi totuşi os‚ndeau pe Iov.
 4. Fiindcă ei erau mai Ón v‚rstă dec‚t el, Elihu aşteptase p‚nă Ón clipa aceasta, ca să vorbească lui Iov.
 5. Dar, văz‚nd că nu mai era nici un răspuns Ón gura acestor trei oameni, Elihu s-a aprins de m‚nie.
 6. Şi Elihu, fiul lui Baracheel din Buz, a luat cuv‚ntul, şi a zis: ÑEu sunt t‚năr, şi voi sunteţi bătr‚ni: de aceea m-am temut, şi m-am ferit să vă arăt g‚ndul meu.
 7. Eu Ómi ziceam: ,Să vorbească bătr‚neţea, marele număr de ani să Ónveţe pe alţii Ónţelepciunea.í
 8. Dar, de fapt, Ón om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.
 9. Nu v‚rsta aduce Ónţelepciunea, nu bătr‚neţea te face Ón stare să judeci.
 10. Iată de ce zic: ,Ascultaţi-mă! Œmi voi spune şi eu părerea.
 11. Am aşteptat sf‚rşitul cuv‚ntărilor voastre, v-am urmărit dovezile, cercetarea pe care aţi făcut-o cuvintelor lui Iov.
 12. V-am dat toată luarea aminte; şi iată că, nici unul din voi nu l-a Óncredinţat, nici unul nu i-a răsturnat cuvintele.
 13. Să nu ziceţi Ónsă: ,Œn el noi am găsit Ónţelepciunea; numai Dumnezeu Ól poate Ónfunda, nu un om!í
 14. Mie nu mi-a vorbit de-a dreptul: de aceea eu Ói voi răspunde cu totul altfel dec‚t voi.
 15. Ei se tem, nu mai răspund! Li s-a tăiat cuv‚ntul!
 16. Am aşteptat p‚nă şi-au sf‚rşit cuv‚ntările, p‚nă s-au oprit şi n-au ştiut ce să mai răspundă.
 17. Vreau să răspund şi eu la r‚ndul meu, vreau să spun şi eu ce g‚ndesc.
 18. Căci sunt plin de cuvinte, Ómi dă ghes duhul Ónăuntrul meu;
 19. Ónăuntrul meu este ca un vin care n-are pe unde să iasă, ca nişte burdufuri noi, gata să pleznească.
 20. Voi vorbi deci, ca să răsuflu Ón voie, Ómi voi deschide buzele şi voi răspunde.
 21. Nu voi căuta la Ónfăţişare, nu voi linguşi pe nimeni;
 22. căci nu ştiu să linguşesc: altfel, Óntr-o clipită m-ar lua Ziditorul meu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/18/32/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.