1. Păzeşte luna spicelor, şi prăznuieşte sărbătoarea Paştelor Ón cinstea Domnului, Dumnezeului tău; căci Ón luna spicelor te-a scos Domnul, Dumnezeul tău, din Egipt, noaptea.
 2. Să jertfeşti Paştele Ón cinstea Domnului, Dumnezeului tău, jertfele tale de oi şi boi, Ón locul pe care-l va alege Domnul ca să-Şi aşeze Numele acolo.
 3. Œn timpul sărbătorii, să nu măn‚nci p‚ine dospită, ci şapte zile să măn‚nci azimi, p‚inea Óntristării, căci ai ieşit Ón grabă din ţara Egiptului: aşa să faci, ca să-ţi aduci aminte toată viaţa ta de ziua c‚nd ai ieşit din ţara Egiptului.
 4. Să nu se vadă aluat la tine, pe toată Óntinderea ţării tale, timp de şapte zile; şi nici o parte din vitele pe care le vei jertfi Ón seara celei dint‚i zile să nu fie păstrată peste noapte p‚nă dimineaţa.
 5. Nu vei putea să jertfeşti Paştele Ón vreunul din locurile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, ca locuinţă;
 6. ci Ón locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-Şi aşeze Numele Ón el, acolo să jertfeşti Paştele, seara, la apusul soarelui, pe vremea ieşirii tale din Egipt.
 7. Să fierbi vita tăiată, şi s-o măn‚nci Ón locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău. Şi dimineaţa, vei putea să te Óntorci şi să te duci Ón corturile tale.
 8. Şase zile, să măn‚nci azimi, şi a şaptea zi să fie o adunare de sărbătoare Ón cinstea Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare Ón ea.
 9. Să numeri şapte săptăm‚ni; de c‚nd vei Óncepe seceratul gr‚ului, să Óncepi să numeri şapte săptăm‚ni.
 10. Apoi să prăznuieşti sărbătoarea săptăm‚nilor, şi să aduci daruri de bună voie, după binecuv‚ntarea pe care ţi-o va da Domnul, Dumnezeul tău.
 11. Să te bucuri Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să locuiască Numele Lui acolo, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, Levitul care va fi Ón cetăţile tale, şi străinul, orfanul şi văduva care vor fi Ón mijlocul tău.
 12. Să-ţi aduci aminte că ai fost rob Ón Egipt, şi să păzeşti şi să Ómplineşti legile acestea.
 13. Să prăznuieşti sărbătoarea corturilor şapte zile, după ce Óţi vei str‚nge roadele din arie şi din teasc.
 14. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta, tu, fiul tău şi fiica ta, robul şi roaba ta, şi Levitul, străinul, orfanul şi văduva care vor fi Ón cetăţile tale.
 15. Să prăznuieşti sărbătoarea şapte zile Ón cinstea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege Domnul; căci Domnul, Dumnezeul tău, te va binecuv‚nta Ón toate roadele tale şi Ón tot lucrul m‚inilor tale, şi de aceea să fii vesel.
 16. De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se Ónfăţişeze Ónaintea Domnului, Dumnezeului tău, Ón locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptăm‚nilor, şi la sărbătoarea corturilor. Să nu se Ónfăţişeze cu m‚inile goale Ónaintea Domnului.
 17. Fiecare să dea ce va putea, după binecuv‚ntarea pe care i-o va da Domnul, Dumnezeul tău.
 18. Să pui judecători şi dregători Ón toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul, Dumnezeul tău, după seminţiile tale; şi ei să judece poporul cu dreptate.
 19. Să n-atingi nici un drept, să nu cauţi la faţa oamenilor, şi să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii Ónţelepţilor şi sucesc cuvintele celor drepţi.
 20. Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăieşti şi să stăp‚neşti ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău.
 21. Să nu-ţi aşezi nici un idol de lemn l‚ngă altarul pe care-l vei ridica Domnului, Dumnezeului tău.
 22. Să nu ridici nici st‚lpi idoleşti, care sunt ur‚ţi de Domnul, Dumnezeul tău.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/05/16/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.