1. Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va Ónveseli, şi va Ónflori ca trandafirul;
  2. se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie, cu c‚ntece de veselie şi strigăte de biruinţă, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului şi a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.
  3. ÑŒntăriţi m‚inile slăbănogite, şi Óntăriţi genunchii care se clatină.
  4. Spuneţi celor slabi de inimă: ,Fiţi tari, şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El Ónsuşi va veni, şi vă va m‚ntui.î
  5. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor;
  6. atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va c‚nta de bucurie; căci Ón pustie vor ţ‚şni ape, şi Ón pustietate p‚raie;
  7. marea de nisip se va preface Ón iaz şi păm‚ntul uscat Ón izvoare de ape. Œn vizuina care slujea de culcuş şacalilor, vor creşte trestii şi papură.
  8. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sf‚ntă: nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinţi; cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească.
  9. Pe calea aceasta nu va fi nici un leu, şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi Ónt‚lnită pe ea, ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea.
  10. Cei izbăviţi de Domnul se vor Óntoarce, şi vor merge spre Sion cu c‚ntece de biruinţă. O bucurie veşnică le va Óncununa capul, veselia şi bucuria Ói vor apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/23/35/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.