1. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise:
 2. ÑRobul Meu Moise a murit: acum, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu şi tot poporul acesta, şi intraţi Ón ţara pe care o dau copiilor lui Israel.
 3. Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise.
 4. Ţinutul vostru se va Óntinde de la pustie şi Liban p‚nă la r‚ul cel mare, r‚ul Eufrat, toată ţara Hetiţilor, şi p‚nă la marea cea mare, spre apusul soarelui.
 5. Nimeni nu va putea să stea Ómpotriva ta, c‚t vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi.
 6. Œntăreşte-te şi Ómbărbătează-te, căci tu vei da Ón stăp‚nire poporului acestuia ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
 7. Œntăreşte-te numai, şi Ómbărbătează-te, lucr‚nd cu credincioşie după toată legea pe care ţi-a dat-o robul Meu Moise; nu te abate de la ea nici la dreapta nici la st‚nga, ca să izbuteşti Ón tot ce vei face.
 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căut‚nd să faci tot ce este scris Ón ea; căci atunci vei izb‚ndi Ón toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu Ónţelepciune.
 9. Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: ,Œntăreşte-te şi Ómbărbătează-te? Nu te Ónspăim‚nta şi nu te Óngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine Ón tot ce vei face.î
 10. Iosua a dat căpeteniilor oştirii poporului următoarea poruncă:
 11. ÑTreceţi prin tabără, şi iată ce să porunciţi poporului: ,Pregătiţi-vă merinde, căci peste trei zile veţi trece Iordanul acesta ca să mergeţi să cuceriţi ţara, pe care v-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul vostru.î
 12. Iosua a zis Rubeniţilor, Gadiţilor şi jumătăţii din seminţia lui Manase:
 13. ÑAduceţi-vă aminte ce v-a poruncit Moise, robul Domnului, c‚nd a zis: ,Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat odihnă, şi v-a dat ţara aceasta.
 14. Nevestele voastre, pruncii voştri şi vitele voastre să răm‚nă Ón ţara pe care v-a dat-o Moise dincoace de Iordan; dar voi toţi bărbaţii voinici, să treceţi Ónarmaţi Ónaintea fraţilor voştri, şi să-i ajutaţi,
 15. p‚nă ce Domnul va da odihnă fraţilor voştri ca şi vouă, şi p‚nă ce vor fi şi ei Ón stăp‚nirea ţării pe care le-o dă Domnul, Dumnezeul vostru. Apoi să vă Óntoarceţi să stăp‚niţi ţara care este moşia voastră, şi pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, dincoace de Iordan, spre răsăritul soarelui.î
 16. Ei au răspuns lui Iosua, şi au zis: ÑVom face tot ce ne-ai poruncit, şi ne vom duce oriunde ne vei trimite.
 17. Te vom asculta Ón totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine, cum a fost cu Moise!
 18. Orice om care se va răzvrăti Ómpotriva poruncii tale, şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci, să fie pedepsit cu moartea! Œntăreşte-te numai, şi Ómbărbătează-te!î

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/06/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.