1. Fetele lui Ţelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa,
 2. s-au apropiat şi s-au Ónfăţişat Ónaintea lui Moise, Ónaintea preotului Eleazar, Ónaintea mai marilor şi Ónaintea Óntregii adunări, la uşa cortului Ónt‚lnirii. Ele au zis:
 3. ÑTatăl nostru a murit Ón pustie; el nu era Ón mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit Ómpotriva Domnului, Ón mijlocul cetei lui Core, ci a murit pentru păcatul lui, şi n-a avut fii.
 4. Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne şi nouă deci o moştenire Óntre fraţii tatălui nostru.î
 5. Moise a adus pricina lor Ónaintea Domnului.
 6. Şi Domnul a zis lui Moise:
 7. ÑFetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le dai de moştenire o moşie Óntre fraţii tatălui lor, şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.
 8. Iar copiilor lui Israel, să le vorbeşti şi să le spui: ÑC‚nd un om va muri fără să le lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui.
 9. Dacă n-are nici o fată, moştenirea lui s-o daţi fraţilor lui.
 10. Dacă n-are nici fraţi, moştenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său.
 11. Şi dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moştenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui, şi ea s-o stăp‚nească. Aceasta să fie o lege şi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.î
 12. Domnul a zis lui Moise: ÑSuie-te pe muntele acesta Abarim, şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.
 13. S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron;
 14. pentru că v-aţi Ómpotrivit poruncii Mele, Ón pustia Ţin, c‚nd cu cearta adunării, şi nu M-aţi sfinţit Ónaintea lor cu prilejul apelor.î (Acestea sunt apele de ceartă, la Cades, Ón pustia Ţin.)
 15. Moise a vorbit Domnului, şi a zis:
 16. ÑDomnul, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să r‚nduiască peste adunare un om
 17. care să iasă Ónaintea lor, şi să intre Ónaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i v‚re Ónăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi care n-au păstor.î
 18. Domnul a zis lui Moise: ÑIa-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat Ón care este Duhul Meu, şi să-ţi pui m‚na peste el.
 19. Să-l aşezi Ónaintea preotului Eleazar şi Ónaintea Óntregii adunări, şi să-i dai porunci sub ochii lor.
 20. Să-l faci părtaş la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte.
 21. Să se Ónfăţişeze Ónaintea preotului Eleazar, care să Óntrebe pentru el judecata lui Urim Ónaintea Domnului; şi Iosua, toţi copiii lui Israel, Ómpreună cu el, şi toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca lui.
 22. Moise a făcut cum Ói poruncise Domnul. A luat pe Iosua, şi l-a pus Ónaintea preotului Eleazar şi Ónaintea Óntregii adunări.
 23. Şi-a pus m‚inile peste el, şi i-a dat porunci, cum spusese Domnul prin Moise.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/04/27/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.