1. Căpeteniile familiei lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat şi au vorbit Ónaintea lui Moise şi Ónaintea mai marilor peste casele părinteşti ale copiilor lui Israel.
 2. Ei au zis: ÑDomnule, ţie ţi-a poruncit Domnul să dai copiilor lui Israel ţara ca moştenire prin sorţi. Tu, domnule, ai primit de asemenea poruncă de la Domnul ca moştenirea fratelui nostru Ţelofhad, s-o dai fetelor lui.
 3. Dar dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moştenirea lor va fi ştearsă din moştenirea părinţilor noştri, şi adăugată la a seminţiei din care vor face parte; şi astfel moştenirea care ne-a căzut nouă la sorţi se va micşora.
 4. Şi c‚nd va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moştenirea lor va răm‚ne adăugată la a seminţiei din care vor face parte, şi va fi ştearsă astfel din moştenirea seminţiei părinţilor noştri.î
 5. Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului, şi a zis: ÑSeminţia fiilor lui Iosif are dreptate.
 6. Iată ce porunceşte Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite Óntr-o familie din seminţia părinţilor lor.
 7. Nici o moştenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină lipit de moştenirea seminţiei părinţilor lui.
 8. Şi orice fată, care are o moştenire Ón seminţiile copiilor lui Israel, să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-şi aibă moştenirea părinţilor săi.
 9. Nici o moştenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moştenirea sa.î
 10. Fetele lui Ţelofhad au făcut Óntocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.
 11. Mahla, Tirţa, Hogla, Milca şi Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor;
 12. s-au măritat Ón familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, şi moştenirea lor a rămas Ón seminţia familiei tatălui lor.
 13. Acestea sunt poruncile şi legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel, Ón c‚mpia Moabului, l‚ngă Iordan, Ón faţa Ierihonului.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/04/36/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.