1. C‚nd vei merge la război Ómpotriva vrăjmaşilor tăi, şi vei vedea cai şi care, şi un popor mai mare la număr dec‚t tine, să nu te temi de ei, căci Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine.
 2. La apropierea luptei, preotul să vină şi să vorbească poporului.
 3. Să le spună: ÑAscultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă Ómpotriva vrăjmaşilor voştri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă spăim‚ntaţi, nu vă Óngroziţi dinaintea lor.
 4. Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă m‚ntuiască.
 5. Mai marii oştirii să vorbească apoi poporului şi să zică: ÑCine a zidit o casă nouă, şi nu s-a aşezat Óncă Ón ea, să plece şi să se Óntoarcă acasă, ca să nu moară Ón luptă şi să se aşeze altul Ón ea.
 6. Cine a sădit o vie, şi n-a m‚ncat Óncă din ea, să plece şi să se Óntoarcă acasă, ca să nu moară Ón luptă şi să măn‚nce altul din ea.
 7. Cine s-a logodit cu o femeie, şi n-a luat-o Óncă, să plece şi să se Óntoarcă acasă, ca să nu moară Ón luptă şi s-o ia altulî.
 8. Mai marii oştirii să vorbească mai departe poporului, şi să spună: ÑCine este fricos şi slab la inimă, să plece şi să se Óntoarcă acasă, ca să nu Ónmoaie inima fraţilor luiî.
 9. După ce mai marii oştirii vor isprăvi de vorbit poporului, să aşeze pe căpeteniile oştirii Ón fruntea poporului.
 10. C‚nd te vei apropia de o cetate ca să te baţi Ómpotriva ei, s-o Ómbii cu pace.
 11. Dacă primeşte pacea şi-ţi deschide porţile, tot poporul care se va afla Ón ea să-ţi dea bir şi să-ţi fie supus.
 12. Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o Ómpresori.
 13. Şi după ce Domnul, Dumnezeul tău, o va da Ón m‚inile tale, să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească.
 14. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele, şi tot ce va mai fi Ón cetate, toată prada, şi să măn‚nci toată prada vrăjmaşilor tăi, pe care ţi-i va da Ón m‚nă Domnul, Dumnezeul tău.
 15. Aşa să faci cu toate cetăţile care vor fi foarte departe de tine, şi care nu fac parte din cetăţile neamurilor acestora.
 16. Dar Ón cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.
 17. Ci să nimiceşti cu desăv‚rşire popoarele acelea, pe Hetiţi, pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Fereziţi, pe Heviţi, şi Iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău,
 18. ca să nu vă Ónveţe să faceţi după toate ur‚ciunile pe care le fac ele pentru dumnezeii lor, şi să păcătuiţi astfel Ómpotriva Domnului, Dumnezeului vostru.
 19. Dacă vei Ómpresura multe zile o cetate cu care eşti Ón război, ca s-o cucereşti, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea; să măn‚nci din ei şi să nu-i tai; căci pomul de pe c‚mp este oare un om ca să fie nimicit prin Ómpresurare de tine?
 20. Numai copacii pe care-i vei şti că nu sunt pomi buni de m‚ncat, vei putea să-i strici şi să-i tai, şi vei putea să faci cu ei Óntărituri Ómpotriva cetăţii care este Ón război cu tine, p‚nă va cădea.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/05/20/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.