1. După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile acelea a căror ţară ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni şi vei locui Ón cetăţile şi Ón casele lor,
 2. să desparţi trei cetăţi Ón mijlocul ţării pe care ţi-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul tău.
 3. Să faci drumuri, şi să Ómparţi Ón trei părţi ţinutul ţării pe care ţi-o va da ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău. Să faci aşa, pentru ca orice ucigaş să poată fugi Ón cetăţile acestea.
 4. Legea aceasta să fie pentru ucigaşul care va fugi acolo ca să-şi scape viaţa, c‚nd va omorÓ fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrăjmaş mai Ónainte.
 5. Aşa, de pildă, un om se va duce să taie lemne Ón pădure cu un alt om; ridică securea cu m‚na, ca să taie copacul, fierul scapă din coadă, loveşte pe tovarăşul său, şi-l omoară. Atunci el să fugă Óntr-una din cetăţile acestea ca să-şi scape viaţa;
 6. pentru ca nu cumva răzbunătorul s‚ngelui, aprins de m‚nie şi urmărind pe ucigaş, să-l ajungă, fiind prea lung drumul, şi să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai Ónainte nu fusese vrăjmaş aproapelui său.
 7. De aceea Óţi dau porunca aceasta: Să desparţi trei cetăţi.
 8. C‚nd Domnul, Dumnezeul tău, Óţi va lărgi hotarele, cum a jurat părinţilor tăi, şi-ţi va da toată ţara pe care a făgăduit părinţilor tăi că ţi-o va da,
 9. ñ numai să păzeşti şi să Ómplineşti toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi, ca să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, şi să umbli totdeauna pe căile Lui ñ atunci să mai adaugi trei cetăţi la cele trei,
 10. pentru ca să nu fie vărsat s‚ngele celui nevinovat Ón mijlocul ţării pe care ţi-o dă de moştenire Domnul, Dumnezeul tău, şi astfel să fii vinovat de omor.
 11. Dar dacă un om fuge Óntr-una din aceste cetăţi, după ce a Óntins laţuri aproapelui său din vrăjmăşie Ómpotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui şi l-a lovit aşa Ónc‚t i-a pricinuit moartea,
 12. bătr‚nii din cetatea lui să trimită să-l prindă şi să-l dea Ón m‚inile răzbunătorului s‚ngelui, ca să moară.
 13. Să n-ai milă de el, şi să ştergi din Israel s‚ngele celui nevinovat, ca să fii fericit.
 14. Să nu muţi hotarele aproapelui tău, puse de strămoşii tăi, Ón moştenirea pe care vei avea-o Ón ţara pe care ţi-o dă Ón stăp‚nire Domnul, Dumnezeul tău.
 15. Un singur martor nu va fi de ajuns Ómpotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi Óntemeiat dec‚t pe mărturia a doi sau trei martori.
 16. C‚nd un martor mincinos se va ridica Ómpotriva cuiva ca să-l Ónvinuiască de vreo nelegiuire,
 17. cei doi oameni cu pricina să se Ónfăţişeze Ónaintea Domnului, Ónaintea preoţilor şi judecătorilor care vor fi atunci Ón slujbă.
 18. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos, şi că a făcut o mărturisire mincinoasă Ómpotriva fratelui său,
 19. atunci să-i faceţi cum avea el de g‚nd să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.
 20. Œn felul acesta, ceilalţi vor auzi şi se vor teme, şi nu se va mai face o faptă aşa de nelegiuită Ón mijlocul tău.
 21. Să n-ai nici o milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, m‚nă pentru m‚nă, picior pentru picior.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/05/19/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.