1. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-Te!
 2. Scoală-Te, Judecătorul pămÓntului, şi răsplăteşte celor mÓndri după faptele lor!
 3. PÓnă cÓnd vor birui cei răi, Doamne, pÓnă cÓnd vor birui cei răi?
 4. Ei ţin cuvÓntări puternice, vorbesc cu trufie, şi toţi cei ce fac răul se fălesc.
 5. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, şi asupresc moştenirea Ta.
 6. Junghie pe văduvă şi pe străin, ucid pe orfani,
 7. şi zic: ,,Nu vede Domnul, şi Dumnezeul lui Iacov nu ia aminte!``
 8. Totuş, Ónvăţaţi-vă minte, oameni fără minte! CÓnd vă veţi Ónţelepţi, nebunilor?
 9. Cel ce a sădit urechea, s'ar putea să n'audă? Cel ce a Óntocmit ochiul, s'ar putea să nu vadă?
 10. Cel ce pedepseşte neamurile, s'ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere?
 11. Domnul cunoaşte gÓndurile omului: ştie că sÓnt deşerte.
 12. Ferice de omul, pe care -l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care -l Ónveţi din Legea Ta,
 13. ca să -l linişteşti Ón zilele nenorocirii, pÓnă se va săpa groapa celui rău!
 14. Căci Domnul nu lasă pe poporul Său, şi nu-Şi părăseşte moştenirea.
 15. Ci se va face odată judecata după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună.
 16. Cine mă va ajuta Ómpotriva celor răi? Cine mă va sprijini Ómpotriva celor ce fac răul?
 17. De n'ar fi Domnul ajutorul meu, cÓt de curÓnd ar fi sufletul meu Ón tăcerea morţii!
 18. OridecÓte ori zic: ,,Mi se clatină piciorul!`` bunătatea Ta, Doamne, mă sprijineşte totdeauna.
 19. CÓnd gÓnduri negre se frămÓntă cu grămada Ónlăuntrul meu, mÓngÓierile Tale Ómi Ónviorează sufletul.
 20. Te vor pune cei răi să şezi pe scaunul lor de domnie, ei cari pregătesc nenorocirea la adăpostul legii?
 21. Ei se strÓng Ómpotriva vieţii celui neprihănit, şi osÓndesc sÓnge nevinovat.
 22. Dar Domnul este turnul meu de scăpare, Dumnezeul meu este stÓnca mea de adăpost.
 23. El va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El Ói va nimici prin răutatea lor; Domnul, Dumnezeul nostru, Ói va nimici.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/94/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.