1. Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 2. Lăudaţi pe Dumnezeul dumnezeilor, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 3. Lăudaţi pe Domnul domnilor, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 4. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 5. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 6. Pe cel ce a Óntins pămÓntul pe ape, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 7. Pe Cel ce a făcut luminători mari, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 8. Soarele, ca să stăpÓnească ziua, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 9. Luna şi stelele, ca să stăpÓnească noaptea, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 10. Pe Cel ce a lovit pe Egipteni Ón ÓntÓii lor născuţi, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 11. Şi a scos pe Israel din mijlocul lor, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 12. Cu mÓnă tare şi cu braţ Óntins, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 13. Pe Cel ce a tăiat Ón două marea Roşie, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 14. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 15. Şi a aruncat pe Faraon şi oştirea lui Ón marea Roşie, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 16. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul Său Ón pustie, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 17. Pe Cel ce a lovit Ómpăraţi mari, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 18. Pe Cel ce a ucis Ómpăraţi puternici, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 19. Pe Sihon, Ómpăratul Amoriţilor, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 20. Şi pe Og, Ómpăratul Basanului, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 21. Şi le -a dat ţara de moştenire, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 22. De moştenire robului Său Israel, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 23. Pe Cel ce Şi -a adus aminte de noi, cÓnd eram smeriţi, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 24. Şi ne -a izbăvit de asupritorii noştri, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 25. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!
 26. Lăudaţi pe Dumnezeul cerurilor, căci Ón veac ţine Óndurarea Lui!

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/19/136/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.