1. Solomon a poruncit să se zidească o casă Numelui Domnului şi o casă Ómpărătească pentru el.
 2. Solomon a numărat şaptezeci de mii de oameni, ca să ducă sarcinile, optzeci de mii ca să taie pietre pe munte, şi trei mii şase sute ca să-i privegheze.
 3. Solomon a trimis să spună lui Hiram, Ómpăratul Tirului: ÑFă-mi şi mie cum ai făcut tatălui meu David, căruia i-ai trimis cedri, ca să-şi zidească o casă de locuit.
 4. Iată, eu Ónalţ o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, ca să I-o Ónchin Lui, să ard Ónaintea Lui tăm‚ie mirositoare, să aduc necurmat Ón ea p‚inile pentru punerea Ónainte, şi să aduc arderile de tot de dimineaţă şi de seară, Ón zilele de Sabat, de lună nouă, şi de sărbătoare ale Domnului, Dumnezeului nostru, după o lege veşnică pentru Israel.
 5. Casa pe care o voi zidi trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare dec‚t toţi dumnezeii.
 6. Dar cine poate să-I zidească o casă, c‚nd cerurile şi cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde? Şi cine sunt eu, ca să-I zidesc o casă, dec‚t doar ca să ard tăm‚ie Ónaintea Lui?
 7. Trimite-mi dar un om iscusit Ón lucrarea aurului, argintului, aramei şi fierului, a materiilor vopsite Ón purpură, a materiilor de culoarea c‚rm‚zului şi de culoare albastră, şi care să cunoască săpătura Ón lemn, ca să lucreze cu meşterii iscusiţi care sunt la mine Ón Iuda şi la Ierusalim şi pe care i-a ales tatăl meu David.
 8. Trimite-mi din Liban şi lemn de cedru, de chiparos şi de santal; căci ştiu că slujitorii tăi se pricep să taie lemne din Liban. Iată că slujitorii mei vor fi cu ai tăi.
 9. Să mi se pregătească lemn din belşug, căci casa pe care o voi zidi, va fi mare şi măreaţă.
 10. Slujitorilor tăi care vor tăia, care vor doborÓ jos lemnele, le voi da douăzeci de mii de cori de gr‚u treierat, douăzeci de mii de cori de orz, douăzeci de mii de baţi de vin şi douăzeci de mii de baţi de untdelemn.î
 11. Hiram, Ómpăratul Tirului, a răspuns astfel, printr-o scrisoare, pe care a trimis-o lui Solomon: ÑPentru că Domnul iubeşte pe poporul Său, de aceea te-a pus Ómpărat peste ei.î
 12. Hiram a mai zis: ÑBinecuv‚ntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a făcut cerurile şi păm‚ntul, că a dat Ómpăratului David un fiu Ónţelept, priceput şi cuminte, care va zidi o casă Domnului şi o casă Ómpărătească pentru el!
 13. Œţi trimit dar un om meşter şi priceput, pe Huram-Abi,
 14. fiul unei femei dintre fetele lui Dan, şi al unui tată Tirian. El este meşter pentru lucrările Ón aur, Ón argint, Ón aramă şi Ón fier, Ón piatră şi Ón lemn, Ón materii vopsite, Ón purpură şi Ón albastru, Ón materii de vison şi c‚rm‚z, şi pentru orice fel de săpături şi lucruri meşteşugite, care i se dau de făcut. El va lucra cu oamenii tăi iscusiţi şi cu oamenii iscusiţi ai domnului meu David, tatăl tău.
 15. Acum, domnul meu să trimită slujitorilor tăi gr‚ul, orzul, untdelemnul şi vinul de care a vorbit.
 16. Şi noi vom tăia lemne din Liban at‚t c‚t vei avea nevoie; ţi le vom trimite pe mare Ón plute p‚nă la Iafo, şi de acolo tu le vei sui la Ierusalim.î
 17. Solomon a numărat pe toţi străinii care erau Ón ţara lui Israel, şi a căror numărătoare fusese făcută de tatăl său David. S-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute.
 18. Şi a luat din ei şaptezeci de mii, ca să poarte sarcinile, optzeci de mii să taie pietre Ón munte, şi trei mii şase sute, ca să privegheze şi să Óndemne pe popor la lucru.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ron/14/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.